İNGILIZCE YARDIMCI CAN - MAY (TABLOLAR VE ÖRNEKLER)
YENI FIILLER CAN - MAY DE YARDIMCI OLAN (BIR ŞEY YAPMAK) OLABİLİR.
 
LESSON SIXTEENDERS 16
VOCABULARYKELİME DAĞARCIĞI

FIILLER CAN VE MAY: HER IKI GÜÇ ISTEMEM AMA MAY OLABILIR IZNINE VEYA IMKANINIZ VAR IYI DAHA DUYGUSU VARDIR. BU FIILLER, GELECEKTE KULLANILAMAZ VE AYNI ZAMANDA YARDIMCI SORGULAMALARA YA DA OLUMSUZ TEPKILERI TO DO KULLANIMINI GEREKTIRMEZ, BU NEDENLE VARDIR. İLK ÇALIŞMA CAN.

 
I CAN LEARN / ÖĞRENEBILIRIMI CAN NOT / YAPAMAMI CAN'T / YAPAMAM
YOU CAN TEACH / SEN ÖĞRETECEĞIZYOU CAN NOT / YAPAMAZSINIZYOU CAN'T / YAPAMAZSINIZ
HE CAN WORK / O ÇALIŞABILIRHE CAN NOT / O YAPAMAZHE CAN'T / O YAPAMAZ
SHE CAN SMILE / O GÜLÜMSEMESHE CAN NOT / O YAPAMAMSHE CAN'T / O YAPAMAM
IT CAN RAIN / YAĞMUR EDEBILIRSINIZIT CAN NOT / YAPAMAMIT CAN'T / YAPAMAM
WE CAN THINK / BIZ DÜŞÜNEBILENWE CAN NOT / BIZ CANWE CAN'T / BIZ CAN
THEY CAN DRIVE / ONLAR IŞLEYEBILIRTHEY CAN NOT / ONLAR DEĞILTHEY CAN'T / ONLAR DEĞIL
GEÇMİŞ ZAMANOLUMSUZLUK ILE GEÇMIŞ ZAMANGENIŞ ZAMANLA OLUMSUZLUK VE KISALTMA
I COULD LEARN / BEN ÖĞRENEBILIRLERI COULD NOT / YAPAMADIMI COULDN'T / YAPAMADIM
YOU COULD TEACH / SEN ÖĞRETEBILIRYOU COULD NOT / SEN YAPAMADIMYOU COULDN'T / SEN YAPAMADIM
HE COULD WORK / O IŞE YARAYABILIRHE COULD NOT / O BAŞARISIZHE COULDN'T / O BAŞARISIZ
SHE COULD SMILE / O GÜLÜMSEMESHE COULD NOT / O OLABILIRSHE COULDN'T / O OLABILIR
IT COULD RAIN / YAĞMUR OLABILIRIT COULD NOT / O YAPAMADIIT COULDN'T / O YAPAMADI
WE COULD THINK / BIZ DÜŞÜNEBILDIĞIMWE COULD NOT / BIZ COULD NOTWE COULDN'T / BIZ COULD NOT
THEY COULD DRIVE / ONLAR ELE VEREBILIRTHEY COULD NOT / ONLAR COULD NOTTHEY COULDN'T / ONLAR COULD NOT

TO BE ABLE ARAÇLAR MÜMKÜN VEYA GÜÇ OLMAK VE HER ZAMAN KULLANILABILIR OLMAK. GELECEKTE YERINE CAN VE MAY KULLANMAK GEREKIR.

GELECEK ZAMAN - TO BE ABLE
I WILL BE ABLE TO LEARNÖĞRENEBILIRIM
YOU WILL BE ABLE TO TEACHSIZ VEYA ÖĞRETMEK OLABILIR
HE WILL BE ABLE TO WORKO IŞE YARAYABILIR
SHE WILL ABLE TO SMILEO GÜLÜMSEME
IT WILL BE ABLE TO SWIMMYÜZME
WE WILL BE ABLE TO THINKBIZ DÜŞÜNEBILIR
THEY WILL BE ABLE TO DRIVEONLAR IŞLEYEBILIR
BIZ ÖRNEKLERLE SORU ÇALIŞMA OLACAK
CAN YOU LEARN THIS POEM?BU ŞIIRI ÖĞRENEBILIR MIYIZ?
NO, I CAN NOTHAYIR, YAPAMAM
NO, I CAN'THAYIR, YAPAMAM
YES, I CANEVET, YAPABILIRIM
CAN'T HE WORK?O ÇALIŞABILIR MIYIM?
NO, HE CAN'T WORKHAYIR, O ÇALIŞAMAZ
NO, HE CAN NOT WORKHAYIR, O ÇALIŞAMAZ
YES, HE CAN WORKEVET, ÇALIŞABILIR
WILL YOU BE ABLE TO TEACH?EĞER ÖĞRETEBILIR MISIN?
YES, I WILL BE ABLE TO TEACHEVET, ÖĞRETEBILIR
NO, I WON'T BE ABLE TO TEACHHAYIR, BEN ÖĞRETEMEZ
CAN'T YOU COME HERE?BURAYA GELEBILIR MISIN?
YES, I CANEVET, YAPABILIRIM
NO, I CAN NOTHAYIR, YAPAMAM
NO, I CAN'THAYIR, YAPAMAM
GENIŞ ZAMANOLUMSUZLUK
I MAY WORKBEN ÇALIŞABILIRI MAY NOTYAPAMAM
YOU MAY COMESEN GELEBILIRSINYOU MAY NOTYAPAMAZSINIZ
HE MAY SMILEO GÜLÜMSEMEHE MAY NOTYAPAMAM
SHE MAY TEACHO ÖĞRETECEĞIZSHE MAY NOTYAPAMAM
IT MAY RAINYAĞMUR EDEBILIRSINIZIT MAY NOTYAPAMAM
WE MAY GOBIZ GIDEBILIRIZWE MAY NOTBIZ CAN
THEY MAY DRIVEONLAR IŞLEYEBILIRTHEY MAY NOTBIZ CAN

MIGHT - GEÇMİŞ ZAMAN (VEYA OLABILIR OLABILIR) DARALMA TAŞIMIYOR

I MIGHT WORKBEN IŞE YARAYABILIRI MIGHT NOTYAPAMADIM
YOU MIGHT COMESEN GELEBILIRI MIGHT NOTSEN YAPAMADIM
HE MIGHT SMILEO GÜLÜMSEMEYOU MIGHT NOTO YAPAMADI
SHE MIGHT TEACHO ÖĞRETEBILIRHE MIGHT NOTO YAPAMADI
IT MIGHT RAINYAĞMUR OLABILIRIT MIGHT NOTO YAPAMADI
WE MIGHT GOBIZ BAŞARDIKWE MIGHT NOTBIZ COULD NOT
THEY MIGHT DRIVEONLAR ELE VEREBILIRTHEY MIGHT NOTONLAR BAŞARISIZ

MAY - MIGHT ÖRNEKLER

MAY YOU COME HERE?BURAYA GELEBILIR MISIN?
YES I MAY GO THEREEVET, ORAYA GIDEBILIRSINIZ (I IZNINIZ)
YES I CAN GO THEREEVET, ORAYA GIDEBILIRSINIZ (I KAPASITESINE SAHIP)
NO, I MAY NOT GOHAYIR, (BEN IZIN VEYA IMKANINIZ VAR) GIDEMEZ
MIGHT YOU GO THERE?ORAYA GITMEK MISIN? (ONLAR IZIN? ONLAR GITMENE IZIN?)
I MIGHT GO THEREBELKI GIDEBILIR
AYNI ZAMANDA KUDRETINI ANLAMINA GELEBILIR

NOT: DIKDÖRTGEN IÇINDE OLAN KELIMELER SES KAYDEDILMEZ, AMA YETERINCE KOLAY VE YAPTIĞI FIGÜRATIF KONUŞMASIYLA OKUDU EĞER.