MEVCUT, GELECEĞE, GEÇMIŞE VE INKAR ILE TABLOLAR
GELECEKTE GEÇEN, GEÇMIŞ INKAR, SORGULAMA YOLA, SORULAR BU VE INKAR ILE MEVCUT.
 
LESSON FOURTEEN BDERS 14B
VOCABULARYKELİME DAĞARCIĞI
GEÇMIŞ SORGULAMA
WAS IMIYDI YOKSA MIYDI?
WERE YOU?MIYDI YOKSA DEĞIL MI?
WAS HEO OLDU
WAS SHE?O MUYDU?
WAS IT?ÖYLEMİYDİ?
WERE WE?BİZ VAR?
WERE THEY?OLDUKLARINI?
YASAL UYARI SORGULAMA
WAS I NOT?O DEĞILDI YA DA DEĞIL MISINIZ?
WERE YOU NOT?SİZ DEĞİLDİR?
WAS HE NOT?O DEĞİLDİ?
WAS SHE NOT?DEĞİLDİ?
WAS IT NOT?O DEĞİLDİ?
WERE WE NOT?BİZ DEĞİLDİK?
WERE THEY NOT?ONLAR DEĞİLDİ?

NOT: HAD NOT VE HADN'T TAM AYNI ORTALAMA.

SORGULAMA GELECEK
WASN'T I?BEN DEĞILDIM?
WEREN'T YOU?SİZ SİZ?
WASN'T HE?O DEĞIL MIYDI?
WASN'T SHE?BT DEĞİLDİ?
WASN'T IT?O DEĞIL MIYDI?
WEREN'T WE?BİZ VAR?
WEREN'T THEY?DEĞILLERDI?
SORGULAMA GELECEK
SHALL I BE?BEN DEĞIL MIYDI?
WILL YOU BE?DEĞIL MI?
WILL HE BE?HE DEĞİLDİ?
WILL SHE BE?SHE DEĞİLDİ?
WILL IT BE?BT DEĞİLDİ?
SHALL WE BE?BİZ DEĞİL OLDU?
WILL THEY BE?ONLAR DEĞILDI?
YASAL UYARI SORGULAMA VE DARALMA
WON'T I BE?BEN?
WON'T YOU BE?EĞER OLACAK?
WON'T HE BE?O MI?
WON'T SHE BE?ÖYLE MI?
WON'T WE BE?ÖYLE MI?
WON'T THEY BE?ONLAR OLACAK?
WON'T IT BE?O OLABILIR MI? YA DA DEĞIL MI? BIR HAYVANA VEYA BIR ŞEY SÖZ.
FİİL YAPILMALI (TO DO)
GEÇMİŞ ZAMANOLUMSUZLUK ILE GEÇMIŞ ZAMAN
I DID (BEN YAPTIM)I DID NOT (BEN YAPMADIM)
YOU DIDYOU DID NOT
HE DIDHE DID NOT
SHE DIDSHE DID NOT
IT DIDIT DID NOT
WE DIDWE DID NOT
THEY DIDTHEY DID NOT
GENIŞ ZAMANLA OLUMSUZLUK VE KISALTMA
I DIDN'T (BEN YAPMADIM)
YOU DIDN'T'
HE DIDN'T'
SHE DIDN'T'
IT DIDN'T'
WE DIDN'T'
THEY DIDN'T'
OLUMLU GELECEK ZAMANKISALTMA İLE GELECEK ZAMANGELECEK ZAMANLA OLUMSUZLUK VE KISALTMA
I WILL DOI WILL NOT DOI WON'T DO
YOU WILL DOYOU WILL NOT DOYOU WON'T DO
HE WILL DOHE WILL NOT DOHE WON'T DO
SHE WILL DOSHE WILL NOT DOSHE WON'T DO
IT WILL DOIT WILL NOT DOIT WON'T DO
WE WILL DOWE WILL NOT DOWE WON'T DO
THEY WILL DOTHEY WILL NOT DOTHEY WON'T DO

İNGILIZCE SORULAN TÜM SORULAR ALMALIDIR BIR YARDIMCI, OLARAK WILL, SHALL, TO BE, TO HAVE VE DIĞERLERI AŞAĞIDA TARTIŞTI. BU O YARDIMCI HIÇBIRI IÇERDIĞINDE DAHA SONRA ORADA MÜDAHALE ETMELIDIR YARDIMCI TO DO. AYNI OLUMSUZ TEPKILER VEREN IÇIN DE GEÇERLIDIR, MÜDAHALE ETMELIDIR TO DO BAŞKA BIR ASISTAN KULLANILMADIĞI ZAMAN.

GENİŞ ZAMANDA SORU SORMA (TO DO)
DO I WORK?BEN IŞE YARAR MI?
DO YOU STUDY?OKUYORSUN?
DOES HE READ?O OKUYOR?
DOES SHE PLAY?O OYNAR MI?
DOES IT RUN?EN MISINIZ?
DO WE EAT?BIZI YIYOR MUSUNUZ?
DO THEY JUMP?ONLARI ATLAMAK?
GENIŞ ZAMANLA OLUMSUZLUK
DO I NOT WORK?ÇALIŞMIYOR MUSUN?
DO YOU NOT STUDY?EĞER ÇALIŞMA DEĞIL MI?
DOES HE NOT READ?O OKUDUN MU?
DOES SHE NOT PLAY?O OYNAMAK DEĞIL MI?
DOES IT NOT RUN?ORADA DEĞIL MI?
DO WE NOT EAT?BIZI YEMIYORSUN?
DO THEY NOT JUMP?ONLARI ATLAMAK DEĞIL MI?
KISALTMA ILE OLUMSUZ GENIŞ ZAMAN
DON'T I WORK?ÇALIŞMIYOR MUSUN?
DON'T YOU STUDY?EĞER ÇALIŞMA DEĞIL MI?
DOESN'T HE READ?BUNU OKUYAMIYOR?
DOESN'T SHE PLAY?O OYNAMAK DEĞIL MI?
DOESN'T IT RUN?ORADA DEĞIL MI?
DON'T WE EAT?BIZI YEMIYORSUN?
DON'T THEY JUMP?NLARI ATLAMAK DEĞIL MI?
EGZERSIZ

O OKUDUN MU? EVET / OKUMAK.
HAYIR, O OKUMAZ.
HAYIR (DEĞIL)
DOESN'T HE READ? YES HE READS
BUNU OKUYAMIYOR? EVET, OKUMAK
NO, HE DOESN'T READ. HAYIR, O OKUMAZ
NO, HE DOESN'T - NO.
DOES HE READ?
YES, HE DOES
YES, HE READS
NO, HE DOESN'T READ
NO, HE DOESN'T