GEÇMIŞ ZAMANDA HAVE (SAHIP OLMAK),HAD VE WİLL ILE GELECEK, OLUMSUZLUK VE KISALTMALI CÜMLELER.
GEÇMIŞ ZAMANDA HAVE (SAHIP OLMAK),HAD VE WİLL ILE GELECEK, OLUMSUZLUK VE KISALTMALI CÜMLELER.
 
LESSON FOURTEEN ADERS 14A
VOCABULARYKELİME DAĞARCIĞI
HAVE GEÇMIŞ ZAMANDA SORU SORMA
HAD I A CAR?BİR ARABAM VAR MIYDI?
HAD YOU A DOG?BİR KÖPEĞİN VAR MIYDI?
HAD HE A BOOK ?ONUN BİR KİTABI VAR MIYDI?
HAD SHE A DOLL?ONUN BİR OYUNCAK BEBEĞİ VAR MIYDI?
HAD IT A NEST?ONUN BİR YUVASI VAR MIYDI?
HAD WE A HOUSE?BİZİM BİR EVİMİZ VAR MIYDI?
HAD THEY A GARDEN?ONLARIN BİR BAHÇESİ VAR MIYDI?
HAVE GEÇMIŞ ZAMANDA OLUMSUZ SORU SORMA
HADN'T I A CAR?BİR ARABAM YOK MUYDU?
HADN'T YOU A DOG?BİR KÖPEĞİN YOK MUYDU?
HADN'T HE A BOOK?ONUN BİR KİTABI YOK MUYDU?
HADN'T SHE A DOLL?ONUN BİR KİTABI YOK MUYDU?
HADN'T IT A NEST?ONUN BİR YUVASI YOK MUYDU?
HADN'T WE A HOUSE?BİZİM BİR EVİMİZ YOK MUYDU?
HADN'T THEY A GARDEN?ONLARIN BİR BAHÇESİ YOK MUYDU?

NOT: "HAD NOT" VE "HADN'T" BİREBİR AYNI ANLAMA GELMEKTEDİR
TÜRKÇE'YE ÇEVIRILERDE "HAD NOT" VE "HADN'T" (SAHIP OLMAMAK) AYNI KELIME ILE IFADE EDILMEKTEDIR, İNGILIZCE DILINDEKI GIBI BIR KISALTMA MEVCUT DEĞILDIR.

WILL KULLANARAK SORU SORMA
SHALL I HAVE A CAR?BİR ARABAM OLACAK MI?
WILL YOU HAVE A DOG?BİR KÖPEĞİN OLACAK MI?
WILL HE HAVE A BOOK?ONUN BİR KİTABI OLACAK MI?
WILL SHE HAVE A DOLL?ONUN BİR OYUNCAK BEBEĞİ OLACAK MI?
WILL IT HAVE A NEST?ONUN BİR YUVASI OLACAK MI?
SHALL WE HAVE A HOUSE?BİZİM BİR EVİMİZ OLACAK MI?
WILL THEY HAVE A GARDEN?ONLARIN BİR BAHÇESİ OLACAK MI?
WILL KULLANARAK OLUMSUZLUK VE KISALTMA
SHALL I NOT HAVE A CAR?BİR ARABAM OLMAYACAK MI?
WILL YOU NOT HAVE A DOG?BİR KÖPEĞİN OLMAYACAK MI?
WILL HE NOT HAVE A BOOK?ONUN BİR KİTABI OLMAYACAK MI?
WILL SHE NOT HAVE A DOLL?ONUN BİR OYUNCAK BEBEĞİ OLMAYACAK MI?
WILL IT NOT HAVE A NEST?ONUN BİR YUVASI OLMAYACAK MI?
SHALL WE NOT HAVE A HOUSE?BİZİM BİR EVİMİZ OLMAYACAK MI?
WILL THEY NOT HAVE A GARDEN?ONLARIN BİR BAHÇESİ OLMAYACAK MI?
WILL KULLANARAK OLUMSUZLUK VE KISALTMA ILE SORU SORMA
WON'T I HAVE A CAR?BİR ARABAM OLMAYACAK MI?
WON'T YOU HAVE A DOG?BİR KÖPEĞİN OLMAYACAK MI?
WON'T HE HAVE A BOOK?ONUN BİR KİTABI OLMAYACAK MI?
WON'T SHE HAVE A DOLL?ONUN BİR OYUNCAK BEBEĞİ OLMAYACAK MI?
WON'T IT HAVE A NEST?ONUN BİR YUVASI OLMAYACAK MI?
WON'T WE HAVE A HOUSE?BİZİM BİR EVİMİZ OLMAYACAK MI?
WON'T THEY HAVE A GARDEN?ONLARIN BİR BAHÇESİ OLMAYACAK MI?

TO DO (YAPMAK) VE TO BE (OLMAK) FIILERI HALIHAZIRDA DERS 8 DE KISALTILMIŞ KULLANIMLARIYLA BIRLIKTE ÇALIŞILMIŞTI. ŞIMDI DE OLUMSUZLUK VE KISALTMALARLA BIRLIKTE TÜM GEÇMIŞ, GELECEK VE SORU SORMA DURUMLARINI ÇALIŞACAĞIZ.

GEÇMIŞ ZAMANDA TO BE (OLMAK) FIILI
I WAS INTELIGENTAKILLIYDIM
YOU WERE WALKINGYÜRÜYORDUN
HE WAS TALKINGKONUŞUYORDU
SHE WAS SWIMMINGYÜZÜYORDU
IT WAS GOODİYIYDI
WE WERE RICHZENGINDIK
THEY WERE WISEBILGELERDI
GEÇMIŞ ZAMANLA OLUMSUZLUK
I WAS NOT INTELIGENTAKILLI DEĞILDIM
YOU WERE NOT WALKINGYÜRÜMÜYORDUN
HE WAS NOT TALKINGKONUŞMUYORDU
SHE WAS NOT SWIMMINGYÜZMÜYORDU
IT WAS NOT GOOD İYI DEĞILDI
WE WERE NOT RICH ZENGIN DEĞILDIK
THEY WERE NOT WISE BILGE DEĞILLERDI

OLUMSUZLUK VE KISALTMAYLA GEÇMIŞ ZAMAN
I WASN'T / DEĞILDIM
YOU WEREN'T / DEĞILDIN
HE WASN'T / DEĞILDI
SHE WASN'T / DEĞILDI
IT WASN'T / DEĞILDI
WE WEREN'T / DEĞILDIK
THEY WEREN'T / DEĞILLERDI

GELECEK ZAMAN
I WILL BE INTELIGENTAKILLI OLACAĞIM
YOU WILL BE WALKINGYÜRÜYOR OLACAKSIN
HE WILL BE TALKINGO KONUŞUYOR OLACAK
SHE WILL BE SWIMMINGO YÜZÜYOR OLACAK
IT WILL BE GOODO İYİ OLACAK
WE WILL BE RICHZENGİN OLACAĞIZ
THEY WILL BE WISEBİLGE OLACAKLAR
OLUMSUZLUK ILE GELECEK
I WILL NOT BEOLMAYACAĞIM
YOU WILL NOT BEOLMAYACAKSIN
HE WILL NOT BEOLMAYACAK
SHE WILL NOT BEOLMAYACAK
IT WILL NOT BEOLMAYACAK
WE WILL NOT BEOLMAYACAĞIZ
THE WILL NOT BEOLMAYACAKLAR

KISALTMALARLA GELECEK ZAMAN
I'LL BE INTELIGENT / AKILLI OLACAĞIM
YOU'LL BE WALKING / YÜRÜYOR OLACAKSIN
HE'LL BE TALKING / O KONUŞUYOR OLACAK
SHE'LL BE SWIMMING / O YÜZÜYOR OLACAK
IT'LL BE GOOD / O İYİ OLACAK
WE'LL BE RICH / ZENGİN OLACAĞIZ
THEY'LL BE WISE / BİLGE OLACAKLAR

OLUMSUZLUKLAR VE KISALTMAYLA GELECEK
I WON'T BE / OLMAYACAĞIM
YOU WON'T BE / OLMAYACAKSIN
HE WON'T BE / OLMAYACAK
SHE WON'T BE / OLMAYACAK
IT WON'T BE / OLMAYACAK
WE WON'T BE / OLMAYACAĞIZ
THEY WON'T BE / OLMAYACAKLAR

SON IKI ÇEKIMDE KELIMELERIN ÇEVIRISI ÇIKARILMIŞTIR ÇÜNKÜ IKI ÖNCEKILERLE AYNIDIR.

GENIŞ ZAMANDA SORU SORMA
AM I INTELIGENT?AKILLI MIYIM?
ABE YOU WALKING?YAŞIYORSUNUZ?
IS HE TALKING?KONUŞMA SORUNU?
IS SHE SWIMMING?SHE YÜZME Mİ?
IS IT GOOD?İYİ Mİ?
ARE WE RICH?ZENGİNİZ Mİ?
ARE THEY WISE?WISE NEDİR?
NEGATIF SORGULAMA ILE SORU SORMA / NEGATIVE INTERROGATIVE
AM I NOT INTELIGENT?AKILLI DEĞIL MIYIM?
ARE YOU NOT WALKING?YÜRÜYÜŞ DEĞİL MİSİNİZ?
IS HE NOT TALKING?KONUŞMA DEĞİLDİR?
IS SHE NOT SWIMMING?YÜZME Mİ?
IS IT NOT GOOD?IYI DEĞIL MI?
ARE WE NOT RICH?ZENGİN DEĞİLİZ Mİ?
ARE THEY NOT WISE?BILMIYORLAR MI?

A
AM I NOT INTELIGENT? / AKILLI DEĞIL MIKISALTMA ILE NEGATIF SORU SORMYIM?
AREN'T YOU WALKING? / YÜRÜMÜYOR MUSUN?
ISN'T HE TALKING? / KONUŞMUYOR MU?
ISN'T SHE SWIMMING? / YÜZMÜYOR MU?
ISN'T IT GOOD? / İYI DEĞIL MI?
AREN'T WE RICH? / ZENGIN DEĞIL MIYIZ?
AREN'T THEY WISE? / BILGE DEĞILLER MI?

ÖĞRENCIYE UYGULAMA OLARAK ÇEVIRIYE IZIN VERILMIŞTIR.