VERBET "TO MAKE" (ATT SKAPA) I NUTID
NYA ORD ÄR / ANVÄNDNING AV NYA VERB / VERB GÖRA TO MAKE / VERB KONJUGERADE I PRESENS
 
LESSON EIGHTLEKTION ÅTTA
VOCABULARYORDFÖRRÅD
MATCHESTÄNDSTICKOR
CUPKOPP
PLATEFAT
SPOONSKED
KNIFEKNIV
FORKGAFFEL
TABLEBORD
STOVESPIS
CHAIRSTOL
COOKKOKA
MAKELAGA
EATÄTA
ASKFRÅGA
ASK FORFRÅGA EFTER
READYREDO
TO BE READYATT VARA REDO
ONLYBARA
LATERSENARE
TO BE LATEATT VARA SEN
MUSTMÅSTE
WHILEMEDAN
 
THE FAMILY IS READY TO EATFAMILJEN ÄR REDO ATT ÄTA
MIKE IS EATING SOUP WITH SOME MEATMIKE ÄTER SOPPA MED LITE KÖTT
WHILE MARY IS EATING A PIECE OF PIEMEDAN MARY ÄTER EN BIT PAJ
MR. LANE DOES NOT LIKE MEATHERR LANE TYCKER INTE OM KÖTT
HE LIKES FRUITS AND SOUP ONLYHAN TYCKER BARA OM FRUKT OCH SOPPA
MRS. LANE LIKES ORANGES AND APPLESFRU LANE TYCKER OM APELSINER OCH ÄPPLEN
I LIKE MILKJAG TYCKER OM MJÖLK
SHE LIKES PINEAPPLEHON TYKER OM ANANAS
THEY LIKE ICE CREAM AND PIEDE TYCKER OM GLASS OCH PAJ
MR. LAKE ASK FOR AND ORANGEHERR LANE FRÅGAR EFTER EN APELSIN
WE MOST EAT FRUITS TO BE HEALTHYVI MÅSTE ÄTA FRUKT FÖR ATT VARA HÄLSOSAMMA
VERBET "TO MAKE" (ATT SKAPA)
I MAKEJAG SKAPAR
YOU MAKEDU SKAPAR
HE MAKESHAN SKAPAR
SHE MAKESHON SKAPAR
IT MAKESDEN / DET SKAPAR
WE MAKEVI SKAPAR
YOU MAKENI SKAPAR
THEY MAKEDE SKAPAR
I MAKE MY HOME WORKJAG SKAPAR MIN LÄXA
SHE MAKES A DRESSHON SKAPAR EN KLÄNNING
YOU MAKE A TABLEDU SKAPAR ETT BORD

ING ÄNDELSEN KALLAS GERUND OCH ANVÄNDS NÄR DET HÄNDER NÅGONTING, I LIKHET MED ANDO / ENDO

VERBET "TO EAT" (ATT ÄTA)
I EATJAG ÄTER
YOU EATDU ÄTER
HE EATSHAN ÄTER
SHE EATSHON ÄTER
IT EATSDEN / DET ÄTER
WE EATVI ÄTER
YOU EATNI ÄTER
THEY EATDE ÄTER
WE EAT PEANUTSVI ÄTER JORDNÖTTER
SHE EATS AN ORANGEHON ÄTER EN APELSIN
TOM EATS AN ICE CREAMTOM ÄTER EN GLASS
HELLEN EATS A PIEHELLEN ÄTER EN PAJ
MIKE AND MARY EAT VEGETABLESMIKE OCH MARY ÄTER GRÖNSAKER
WE ARE EATING PEANUTSVI ÄTER JORDNÖTTER
SHE IS EATING AN ORANGEHON ÄTER EN APELSIN
TOM IS EATING AN ICE CREAMTOM ÄTER EN GLASS
HELLEN IS EATING A PIEHELLEN ÄTER EN PAJ
MIKE AND MARY ARE EATING VEGETABLESMIKE OCH MARY ÄTER GRÖNSAKER

VERBET "TO ASK" BETYDER ATT FRÅGA, MEN "TO ASK FOR" BETYDER ATT FRÅGA EFTER.

 
I ASKJAG FRÅGAR
YOU ASKDU FRÅGAR
HE ASKSHAN FRÅGAR
SHE ASKSHON FRÅGAR
IT ASKSDEN / DET FRÅGAR
WE ASKVI FRÅGAR
THEY ASKDE FRÅGAR
SHE ASKS AN INFORMATIONHON FRÅGAR EN INFORMATION
I ASK HER NAMEJAG FRÅGAR HENNES NAMN
MARY ASKS FOR SOME MILKMARY FRÅGAR EFTER LITE MJÖLK
THE BABY ASKS FOR AN ICE CREAMBARNET FRÅGAR EFTER EN GLASS

LÅT OSS NU TITTA PÅ VERBET TO DO FÖRUTOM ATT VARA ETT VIKTIGT HJÄLPVERB, OCKSÅ BETYDER VI KOMMER ATT OCKSÅ ATT SE DERAS BÖJNING I NEKANDE FORM OCH DERAS ANVÄNDNING.

NUTIDNEGATIONNEGATION (MED INDRAGNINGAR)
I DO (JAG GÖR)I DO NOT (JAG GÖR INTE)I DON'T (JAG GÖR INTE)
YOU DO (DU GÖR)YOU DO NOT (DU GÖR INTE)YOU DON'T (DU GÖR INTE)
HE DOES (HAN GÖR)HE DOES NOT (HAN GÖR INTE)HE DOESN'T (HAN GÖR INTE)
SHE DOES (HON GÖR)SHE DOES NOT (HON GÖR INTE)SHE DOESN'T (HON GÖR INTE)
IT DOES (DEN/DET GÖR)IT DOES NOT (DEN / DET GÖR INTE)IT DOESN'T (DEN / DET GÖR INTE)
WE DO (VI GÖR)WE DO NOT (VI GÖR INTE)WE DON'T (VI GÖR INTE)
YOU DO (NI GÖR)YOU DO NOT (NI GÖR INTE)YOU DON'T (NI GÖR INTE)
THEY DO (DE GÖR)THEY DO NOT (DE GÖR INTE)THEY DON'T ( DE GÖR INTE)
 
MS. LANE DOES NOT LIKE MEATFRU LANE TYCKER INTE OM KÖTT
MR. LANE DOESN'T LIKE MEATHERR LANE TYCKER INTE OM KÖTT
SHE DOES NOT LIKE T.V.HON TYCKER INTE OM T.V.
SHE DOESN'T LIKE T.V.HON TYCKER INTE OM T.V.

NEDAN SKA VI STUDERA VERBET TO BE (ATT VARA) DETTA VERB ÄR OCKSÅ ETT HJÄLPVERB OCH HAR SAMMANDRAGNINGAR I JAKANDE OCH NEKANDE FORM.

NUTIDPRESENT WITH CONTRACTION
I AM (IK BEN)JAG ÄR
YOU ARE (JIJ BENT / U BENT)DU ÄR
HE IS (HIJ IS)HAN ÄR
SHE IS (ZIJ IS)HON ÄR
IT IS (HET IS)DEN / DET ÄR
WE ARE (WIJ ZIJN)VI ÄR
THEY ARE (ZIJ ZIJN)DE ÄR
NEGATIONNEGATION WITH CONTRACTION
I AM NOTI'M NOT (JAG ÄR INTE)
YOU ARE NOTYOU AREN'T (DU ÄR INTE)
HE IS NOTHE ISN'T (HAN ÄR INTE)
SHE IS NOTSHE ISN'T (HON ÄR INTE)
WE ARE NOTWE AREN'T (VI ÄR INTE)
YOU ARE NOTYOU AREN'T (NI ÄR INTE)
THEY ARE NOTTHEY AREN'T (DE ÄR INTE)

"IT IS NOT" OCH FÖRKORTAT "IT ISN'T" OCH BETYDER DEN / DET ÄR INTE.

 
HE IS A STUDENTHAN ÄR EN STUDENT
HE'S A STUDENT---
MIKE IS A STUDENTMIKE ÄR EN STUDENT
MIKE'S A STUDENT---
HE IS NOT A STUDENTHAN ÄR INTE EN STUDENT
HE ISN'T A STUDENT---
MIKE IS NOT A STUDENTMIKE ÄR INTE EN STUDENT
MIKE ISN'T A STUDENT---
THEY ARE THE LANE FAMILYDE ÄR FAMILJEN LANE
THEY'R THE LANE FAMILY---
THEY ARE NOT THE LANE FAMILYDE ÄR INTE FAMILJEN LANE
THEY AREN'T THE LANE FAMILY---