ANVÄNDA VERBET "TO HAVE" (ATT HA) I NUTID
ANVÄNDANDET AV VERBET "TO HAVE" (ATT HA) I NUTID.
 
LESSON SIXLEKTION SEX
VOCABULARYORDFÖRRÅD
TO HAVEATT HA
T.V.T.V.
REFRIGERATORKYLSKÅP
CLOCKKLOCKA
LAMPLAMPA
RADIORADIO
COMPUTERDATOR
VIDEO CAMARAVIDEOKAMERA
VIDEO RECORDERVIDEOINSPELARE
CALCULATORMINIRÄKNARE
TYPEWRITERSKRIVMASKIN
 
I HAVE A CALCULATORJAG HAR EN MINIRÄKNARE
YOU HAVE A T.V.DU HAR EN T.V.
HI HAS A RADIOHAN HAR EN RADIO
SHE HAS A VIDEO RECORDERHON HAR EN VIDEOINSPELARE
IT HAS A BOXDEN / DET HAR EN LÅDA
WE HAVE A HOUSEVI HAR ETT HUS
YOU HAVE A GARDENDU HAR EN TRÄDGÅRD
THEY HAVE A LAMPDE HAR EN LAMPA
HELLEN HAS A RECORDERHELLEN HAR EN INSPELARE
THE DOG HAS A BOXHUNDEN HAR EN LÅDA
MIKE AND MARY HAVE A DOGMIKE OCH MARY HAR EN HUND
 
I HAVEJAG HAR
YOU HAVEDU HAR
HE HASHAN HAR
SHE HASHON HAR
IT HASDEN / DET HAR
WE HAVEVI HAR
YOU HAVEDU HAR
THEY HAVEDE HAR