GENERELLT ORDFÖRRÅD I ENGELSKA, SUBTANTIV, PÅSTÅENDEN, MENINGAR
GENERELLT ORDFÖRRÅD, SUBATANTIV OCH SKAPANDEN AV PÅSTÅENDEN I NUTID MED DESSA SUBSTANTIV
 
LESSON FOURLEKTION FYRA
VOCABULARYORDFÖRRÅD
THIS ISDETTA ÄR
THESE AREDESSA ÄR
A / ANEN / ETT
PENPENNAATT FORMA DESSA PLURAL LÄGGER DU TILL BOKSTAVEN "S" TILL SINGULARIS
PENSPENNOR
BOOKBOKA
BOOKSBÖCKER
BOYPOJKE
BOYSPOJKAR
DAYDAG
DAYSDAGAR
BOXLÅDANÄR ORD SLUTAR PÅ O, SS, SH, CH, X LÄGGER MAN TILL ÄNDELSEN "ES" FÖR ATT FORMA PLURAL.
BOXESLÅDOR
COMPASSKOMPASS
COMPASSESKOMPASSER
LADYDAMNÄR ORDET SLUTAR MED "Y" ÄNDRAS DEN TILL ETT "I" OCH MAN LÄGGER ÄVEN PÅ "ES".
LADIESDAMER
BABYBARN
BABIESBARN
MANMANOREGELBUNDNA PLURAL
"I ENGELSKA FINNS DET VISSA ORD SOM DESSA, SOM INTE FÖLJER DE OVANSTÅENDE REGLERNA FÖR PLURAL.
MENMÄN
WOMANKVINNA
WOMENKVINNOR
KNIFEKNIV
KNIVESKNIVAR
WIFEFRU
WIVESFRUAR
 
THIS IS A PENDETTA ÄR EN PENNA
THESE ARE PENSDESSA ÄR PENNOR
THIS IS AN ERASERDETTA ÄR ETT RADERGUMMI
THESE ARE TWO ERASERSDETTA ÄR TWO RADERGUMMIN
THIS IS A COPY BOOKDETTA ÄR EN HÄFTE
THESE ARE COPY BOOKSDESSA ÄR HÄFTEN
THIS IS A BOOKDETTA ÄR EN BOK
THESE ARE TWO BOOKSDETTA ÄR TVÅ BÖCKER
THIS IS A PENCILDETTA ÄR EN BLYERTSPENNA
THESE ARE PENCILSDESSA ÄR BLYETSPENNOR
THIS IS A SCHOOLBAGDETTA ÄR EN SKOLVÄSKA
THIS IS A MAGAZINEDETTA ÄR EN TIDSKRIFT
THESE ARE TWO MAGAZINESDETTA ÄR TVÅ TIDSKRIFTER
THIS IS A COMPASSDETTA ÄR ETT KOMPASS
THESE ARE COMPASSESDESSA ÄR KOMPASSER
THIS IS A RULERDETTA ÄR EN LINJAL
THESE ARE TWO RULERSDETTA ÄR TVÅ LINJALER

ANVÄNDNING AV "A" OCH "AN"
"A" ANVÄNDES NÄR ORDET SOM FÖLJER BÖRJAR MED EN KONSONANT SOM I "A PEN" PENNA.
"AN" ANVÄNDS NÄR ORDET SOM FÖLJER BÖRJAR MED EN VOKAL SOM I "AN ERASER" RADERGUMMI.