ENGELSKA GAMMALENGELSKA OCH VERBET REGELBUNDNA OCH OREGELBUNDNA VERBET
ENGELSKA GAMMALENGELSKA OCH VERBET REGELBUNDNA OCH OREGELBUNDNA VERBET
 
LESSON THIRTY SIXLEKTION 36
VOCABULARYORDFÖRRÅD
REGULAR VERBS / REGELBUNDNA VERB
GAINVINNAGAINED
GATHERSAMLAGATHERED
GREETHÄLSAGREETED
HANGHÄNGHANGED
HAPPENHÄNDA / INTRÄFFARHAPPENED
HATEHATAHATED
HEATVARMHEATED
HELPHJÄLPHELPED
IMITATEMIMICIMITATED
IMPROVEFÖRBÄTTRAIMPROVED
INCREASEÖKAINCREASED
INFORMINFORMERAINFORMED
INQUIREFRÅGAINQUIRED
IRREGULAR VERBS / OREGELBUNDNA VERB
PRESENTSIMPLE PASTPAST PARTICIPE
GETGOTGOTTEN
GIVEGEGAVEGIVEN
GOWENTGONE
GROWVÄXGREWGROWN
HANGHÄNGHUNGHUNG
HAVEHA / SOM HARHADHAD
HEARHÖRHEARDHEARD
HIDEGÖMHIDHIDDEN
HITHITHITHIT
HOLDHÅLLHELDHELD
HURTSKADA / SKADAHURTHURT

IDIOMS / GAMMALENGELSKA

GET BACK / TILLBAKA NÅGOT ELLER NÅGON

LIZ LENT MONEY TO PETER, BUT NOW SHE WANTS TO GET IT BACK.
LIZ LÅNADE PENGAR TILL PETER, MEN HAN VILL HA DET TILLBAKA.

NEXT WEEK ARTHUR WILL GET BACK FROM MADRID.
ARTHURO TILLBAKA NÄSTA VECKA I MADRID.

GET OFF / GET OUT / STIG AV BUSSEN, TÅGET, ETC.

NEXT BLOCK IS WHERE I LIVE, SO I'LL GET OFF THE BUS THERE.
JAG BOR I NÄSTA BLOCK, SÅ JAG SKA GÅ NER DIT.

GET ON / ATT TA ITU MED BUSS, TÅG, ETC.

EVERY DAY I GET ON THE BUS AT SEVEN.
VARJE DAG FÅR JAG PÅ BUSSEN KLOCKAN SJU.

GET ON / GET ON WITH (FRAMSTEG, LYCKAS.)

HOW IS MARIO GETTING ON AT COLLEGE?
VAD SÄGS OM MARIO FORTSKRIDER I SKOLAN?

HE IS GETTING ON VERY WELL.
DET UTVECKLAS VÄL.

HOW ARE YOU GETTING ON WITH SUSAN?
HUR GÅR DET MED SUSAN?

GET THROUGH / AVSLUTA NÅGOT FRAMGÅNGSRIKT

HE GOT THROUGH THE UNIVERSITY.
DEN FÄRDIGA COLLEGE.

GET UP / STIGA UPP

THE LADY CAME IN AND MEN GOT UP.
DAMEN KOM IN OCH MÄN FICK.

I GET UP EARLY IN THE MORNING.
JAG FÅR UPP TIDIGT PÅ MORGONEN.

GIVE AWAY / FÖRLEDA

ANDY SAID HE WAS VERY RICH, BUT HIS CAR GAVE HIM AWAY.
ANDY SADE ATT HAN VAR MYCKET RIK, MEN HANS BIL GAV BORT HONOM.

GIVE BACK / ÅTERGÅ TILL ÄGAREN

I CAN LEND YOU SOME MONEY, BUT PLEASE GIVE IT BACK TO ME IN A WEEK.
JAG KAN LÅNA DIG LITE PENGAR, MEN VAR SNÄLL OCH GE DET TILLBAKA INOM EN VECKA.

GIVE IN / SLUTA RESISTING

SHE DIDN'T WANT TO LEND HIM HER NEW CAMERA.
HON VILLE INTE LÅNA UT DIN NYA KAMERA.

BUT FINALLY SHE GAVE IN.
MEN TILL SLUT GJORDE HAN.

GIVE UP / GE UPP

YOU WILL LEARN ENGLISH IF YOU DON'T GIVE UP STUDING.
DU LÄR DIG ENGELSKA OM DU INTE SLUTAR ATT STUDERA.

GO AHEAD / FORTSÄTTA

WHILE I AM AWAY MY WIFE GOES AHEAD WITH THE SHOP.
MEDAN JAG ÄR UTE, FORTSATTE MIN FRU MED VERKSTADEN.

EVEN IF YOU ARE TIRED, YOU HAVE TO GO AHEAD STUDING.
ÄVEN OM DU ÄR TRÖTT, MÅSTE DU FORTSÄTTA STUDERA.

GO AWAY / LÄMNA

PLEASE GO AWAY, I HAVE TO READ THIS BOOK.
VÄNLIGEN GET OUT, MÅSTE JAG LÄSA DEN HÄR BOKEN.

GO BACK / TILLBAKA DRA TILLBAKA

WITHIN THREE YEARS I'LL GO BACK TO MY COUNTRY.
INOM TRE ÅR JAG ÅTERVÄNDER TILL MITT LAND.

BOB WILL GO BACK TO VIENA IN FOUR WEEKS.
BOB ÅTERVÄNDE TILL WIEN I FYRA VECKOR.

GO BACK ON / AVBRYT ETT LÖFTE

ROBERT WENT BACK ON HIS PROMISE TO TELL THE TRUTH.
ROBERTO HÖLL INTE SITT LÖFTE ATT BERÄTTA SANNINGEN.

GO DOWN / GÅ NER I VIKT / PRISER / TRAPPOR / ETC.

WATCH OUT THE STAIRS WHEN TOU GO DOWN.
SE UPP NÄR DU GÅR NER FÖR TRAPPAN.

BY EATING LESS, HER WEIGHT WENT DOWN TEN POUNDS.
ATT ÄTA MINDRE, TAPPADE SIN VIKT TIO POUNDS.

GO OFF / EXPLODERANDE FYRVERKERIE

THE FIREWORKS GO OFF AT EIGHT.
FYRVERKERIER EXPLODERAR VID ÅTTA.

GO ON / FORTSÄTTA

WHILE I AM AWAY MY WIFE GOES AHEAD WITH THE SHOP.
MEDAN JAG ÄR UTE, FORTSATTE MIN FRU MED VERKSTADEN.

PLEASE GO ON SIGNING, WE LIKE YOUR VOICE.
FORTSÄTT SÅNG, VI GILLAR DIN RÖST.

GO OUT / LÄMNA HUSET

SHE IS AN ACTRESS AND ALMOST EVERY DAY GOES OUT.
HON ÄR EN SKÅDESPELERSKA OCH NÄSTAN VARJE DAG.

JAIMES IS ALWAYS STUDING AND ALMOST NEVER GOES OUT
JAMES ALLTID STUDERA OCH NÄSTAN ALDRIG LÄMNAR.

GO UP / LADDA UPP NÅGOT
THE PRICE OF MILK WENT UP / PRISET PÅ MJÖLK STEG
THE ELEVATOR WENT UP / HISSEN SUBIÓO
TAXES ARE GOING IP / SKATTER STIGER

GROW UP / ATT VÄXA UPP, VUXENLIV
TOM WANTS TO BE A DOCTOR WHEN HE GROWS UP
TOM VILL BLI LÄKARE NÄR HAN VÄXER UPP

HOLD ON / VÄNTAT, SÄRSKILT I TELEFONEN

HOLD ON ME (I'LL BE BACK IN A MOMENT)
VÄNTA PÅ MIG, TILLBAKA I ETT ÖGONBLICK.

MRS. JONES WILL BE AT THE PHONE IN A MOMENT, HOLD ON PLEASE.
MS JONES KOMMER ATT VARA PÅ TELEFON I TAGET, VAR GOD VÄNTA.