IDIOM - IDIOM
GAMMALENGELSKA - IDIOMS
 
LESSON THIRTY THREE ALEKTION 33 A
VOCABULARYORDFÖRRÅD
BLOW UPFÖRSTÖRDES AV EXPLOSION, ÄVEN BLÅSA
THE SOLDIERS BLEW UP THE TOWERSOLDATER SPRÄNGDE TORNET
THE WORKERS BLEW UP A MOUNTAINARBETARNA SPRÄNGDE ETT BERG
TOM BLEW UP TEN BALLOONSTOM UPPBLÅSTA TIO BALLONGER
BOÍL AWAYKOKA TILLS ALLA FLYTANDE FÖRSVINNER
ALL THE WATER CONTAINED IN THE COFFEE-POT THAT IS ON THE STOVEALLT VATTEN SOM INNEHÅLLER KAFFE SOM ÄR PÅ SPISEN
HAS BOILED AWAYDET HAR AVDUNSTAT
BREAK DOWNSÖNDERDELA EN MASKIN
THE CAR BROKE DOWN, WE HAVE TO CONTINUE ON WALKINGBILEN GICK SÖNDER, MÅSTE VI FORTSÄTTA TILL FOTS
I BOUGHT THIS CAR ONLY SIX MONTHS AGOJAG KÖPTE DEN HÄR BILEN FÖR SEX MÅNADER SEDAN
AND YESTERDAY IT BROKE DOWNOCH IGÅR DEN GICK SÖNDER
BREAK DOWNNÅ EN KRITISK PUNKT I DE FYSIKALISKA ELLER KÄNSLOMÄSSIGA BETINGELSER AV EN PERSONS
IF HE GOES ON WORKING EIGHTEEN HOURS DAYLY HE MAY BROKE DOWNOM DU FORTSÄTTER ATT ARBETA 18 TIMMAR OM DAGEN, KAN DU BLI SJUK PÅ STÖRSTA ALLVAR
BREAK IN ÖPPNA FÖR ATT ÖPPNA MED VÅLD
THE THIEVES BROKE IN THE DOOR AND TOOK THE JEWLS FROM THE HOUSEBANDITERNA TVINGADE DÖRREN OCH SMYCKEN TOGS FRÅN HUSET
BREAK INAVBRYT NÅGON NÄR MAN TALAR
WHENEVER I AM TALKING WITH TOM, PETER ALWAYS BREAKS INNÄR JAG PRATAR MED TOM, AVBRYTER OSS PETER
BREAK OFFBRYT EN FÖRHANDLING ELLER AVTAL
THE PEACE NEGOTIATIONS WERE BROKEN OFF YESTERDAYFREDSFÖRHANDLINGARNA BRÖTS IGÅR
BREAK OFFPLÖTSLIGT TYST
THEY WERE TALKING ABOUT TOM, BUT THEY BROKE OFF WHEN TOM WENT INDE TALADE OM TOM, MEN TOM GICK TYST NÄR
BREAK OUTI BÖRJAN AV ETT KRIG, EPIDEMI, ETC.
WAR HAD BROKEN OUT MANY TIMES AMONG EUROPEAN COUNTRIESKRIGET HAR FÅTT UTBROTT MÅNGA GÅNGER MELLAN DE EUROPEISKA LÄNDERNA
WAR BROKE OUT BETWEEN THE UNITED STATES AND JAPAN ON 1941KRIGET BRÖT UT MELLAN STORBRITANNIEN OCH JAPAN 1941
BREAK UPAVSLUTA
THE CONFERENCE BROKE UP WITH NO AGREEMENTKONFERENSEN (SAMMANTRÄDET) SLUTADE MED INGEN ÖVERENSKOMMELSE
BRING UP ATT UTBILDA ETT BARN
SHE BRINGS UP HER CHILDREN TO BE SINCEREHON UTBILDAR SINA BARN ATT VARA ÄRLIG
MR. WHITE BRINGS UP HIS SON TO LOVE BOOKSMR WHITE LÄR DITT BARN ATT ÄLSKA BÖCKER
BURN DOWNTOTALFÖRSTÖRDES AV BRAND
THE BUILDING WAS BURNT DOWNBYGGNADEN VAR HELT UTBRÄND