REGELBUNDNA VERBET / OREGELBUNDNA VERBET / GAMMALENGELSKA<
REGELBUNDNA VERBET - OREGELBUNDNA VERBET - GAMMALENGELSKA
 
LESSON THIRTY THREELEKTION 33
VOCABULARYORDFÖRRÅD

SÅ LÅNGT SOM VI LÄRT OSS MYCKET ENGELSKA. FRÅN OCH MED NU KOMMER VI ATT LÄRA OSS MER ORDFÖRRÅD OCH REGELBUNDNA OCH OREGELBUNDNA VERBET EXEMPELVIS ADDITION OCH GAMMALENGELSKA. VERBET OCH GAMMALENGELSKA I ALFABETISK ORDNING.

VOCABULARY
NOTHNORR
NORTHERNNORRA
SOUTHSÖDER
SOUTHERNSÖDRA
EASTDETTA
EASTERNÖST
WESTVÄST
WESTERNVÄST
PEOPLE FROM THE NORTH ARE NORTHERNERS (NÓRZERNERS)FOLKET I NORR ÄR NORTHERNERS
PEOPLE FROM THE SOUTH ARE SOUTHERNERSMÄNNISKORNA I SÖDER ÄR "SOUTHERNERS"
PEOPLE PROM THE EAST ARE EASTERNERSMÄNNISKORNA I DETTA ÄR "EASTERNERS"
PEOPLE FROM THE WEST ARE WESTERNERSMÄNNISKORNA I VÄST ÄR "WESTERNERS"

OBSERVERA ATT ADJEKTIVET I NORR ÄR NORTHERN, MEN MED HÄNVISNING TILL MÄNNISKOR SOM KALLAS NORTHERNERS - ÄR LIKNANDE KONSTRUKTION SOM ATT HÄNVISA TILL SÖDER, ÖSTER OCH VÄSTER.

REGULAR VERBS / REGELBUNDNA VERB
PRESENTPAST
ALLOWTILLÅTALLOWED
ADDLÄGGA TILLADDED
ADVISEVARNAADVISED
AMUSEROAAMUSED
ANSWERSVARANSWERED
ARRANGEATT FIXAARRANGED
ASKFRÅGAASKED
BELIEVETROBELIEVED
BELONGATT HÖRA TILLBELONGED
BRUSHBORSTEBRUSHED
BLESSVÄLSIGNABLESSED
BETBETBETTED
BUILDBYGGBUILDED
IRREGULAR VERBS / OREGELBUNDNA VERB
PRESENTPASTPAST PARTICIPE
BEATT VARA ELLER VARAWAS / WEREBEEN
BECOMEBLIBECAMEBECOME
BEGINSTARTBEGANBEGUN
BITEBITEBITBITTEN
BLEEDBLÖDABLEDBLED
BLOWBLÅSABLEWBLOWN
BREAKGÅ SÖNDERBROKEBROKEN
BRINGTA MEDBROUGHTBROUGHT
BRODCASTSÄNDA RADIOBRODCASTBRODCAST
BUILDBYGGBUILTBUILT
BURNBRÄNNSKADABURNTBURNT
BURSTEXPLOITBURSTBURST
BUYKÖPABOUGHTBOUGHT

OBSERVERA: VISSA VERB VILJA TO BUILD ÄR REGELBUNDNA OCH OREGELBUNDNA.

IDIOM / GAMMALENGELSKA
I MOTSATS TILL VAD VISSA MÄNNISKOR TROR,GAMMALENGELSKA, PÅ ENGELSKA, ÄR INTE UTTRYCK SOM ÄR PÅ MODET, MEN SPECIELLA UTTRYCKSFORMER SOM FINNS KVAR HELA TIDEN, VANLIGTVIS UNDER EN LÅNG TID, IBLAND TILL OCH MED ÅRHUNDRADEN VAD FÖRÄNDRAS SNABBT ÄR DET ENGELSKA UTTRYCK SOM KALLAS "SLANG" MOTSVARANDE "SLANGEN" PÅ SPANSKA, MEN SÅDANT SPRÅK INTE STUDERA DENNA KURS.

ALLOW FORATT FÖRUTSE / FÖREBYGGA
WHEN HELLEN GOES TO THE MARKET SHE ALWAYS CARRIESNÄR HELIEN GÅR TILL MARKNADEN, ALLTID BÄR HONOM
ENOUGH MONEY TO ALLOW POR EXTRA SPENDSTILLGÄNGLIGA PENGAR FÖR ATT ÅTGÄRDA EXTRA UTGIFTER
ANSWER BACKGÖRA EN EXAKT KOPIA AV
PLEASE DON'T ANSWER ME BACK WHEN I TELL YOUVAR VÄNLIG OCH SVARA INTE PÅ MIG NÄR JAG BERÄTTAR FÖR DIG
TO WASH YOUR HANDSATT DU VASKAR DIN HÅNDER
ASK FORFRÅGA
WHENEVER YOU NEED, ASK ME FOR MONEYNÄR DU BEHÖVER, FRÅGA MIG FÖR PENGARNA
ASK INBE NÅGON MELLAN
ASK UPBE NÅGON ATT KLÄTTRA
ASK DOWNBE NÅGON ATT KOMMA NER
ASK OUTBE NÅGON ATT GÅ FÖR EN MÅLTID ELLER ROLIGT
ASK SUSAN INSUSAN BEGÄR ATT MELLAN
ASK HIM UP PLEASEFRÅGA HONOM VÄNLIGEN
HAVE YOU ASKED SUSAN OUT?HAR DU FRÅGAT HENNE UT TILL SUSAN?
SHE IS SO NICE THAT EVERYONE IS ASKING HER OUTHON ÄR SÅ VACKER ATT ALLA INBJUDNA UT
BACK OUTINTE UPPFYLLA SITT LÖFTE ELLER HANS ORD
HE SAID THAT HE WILL BUY THE HOUSE, BUT BACKED OUTHAN SA ATT DET SKULLE KÖPA HUSET, MEN BEKLAGADE
BACK UPSUPPORT / STÖD
IN THE MEETING, I'LL BACK YOU UP IN ALL YOU SAYVID MÖTET KOMMER JAG ATT STÖDJA DIG I ALLT DU SÄGER
IF YOU ASK FOR MORE SALARY, I'LL BACK YOU UPOM DU BER OM MER LÖN, KOMMER JAG ATT STÖDJA DIG
BE INVARA INNE / OFTAST HEMMA
TODAY, I'LL BE IN ALL DAYIDAG SKA JAG VARA HEMMA HELA DAGEN
BE BACKTILLBAKA EFTER EN KORTARE ELLER LÄNGRE
BE OUTVARA UTE I KORTHET
MOTHER IS OUT, BUT SHE WILL COME BACK AT EIGHTMAMMA ÄR UTE, MEN KOMMER TILLBAKA KLOCKAN ÅTTA
BE AWAYVARA UTE EN NATT ELLER FLERA
I'M GOING TO BE AWAY FOR A WEEKJAG KOMMER ATT VARA UTE EN VECKA
MR. WILSON IS AWAY, HE WENT TO BERLIN MR WILSON ÄR UTE, GICK HAN TILL BERLIN
AND WILL COME BACK NEXT WEEKHAN KOMMER TILLBAKA NÄSTA VECKA
BE OVERSLUT
WINTER IS OVER, NOW SPRING COMESVINTERN ÄR ÖVER, NU KOMMER VÅREN
TO BE UP TOHUR SOM HELST / SOM EN GILLAR
IT IS UP TO YOUSOM DU VILL / NÄR DU SÄGER
IF YOU WORK OR NOT, IT IS UP TO YOUOM DU ARBETAR ELLER INTE, DET BEROR PÅ DIG
IT IS UP TO HIMSOM HAN VILL
BLOW OUTSLÄCKA EN FLAMMA BLÅSNING
MIKE BLEW OUT TEN CANDLESMIKE SLÄCKA TIO LJUS
BLOW OUT THAT MATCHSTÄNG AV TÄNDSTICKA (FOSFOR)