NYA VERB - VERB KONJUGERAD
LEKTION NYA ORD OCH NYA VERBET
 
LESSON THIRTY ONELEKTION 31
VOCABULARYORDFÖRRÅD
VOCABULARY
RUNRUNNERLÖPARE
SMOKESMOKERRÖKARE
TELLTELLERRÄKNINGARNA ELLER PRATA
SWIMSWIMMERSIMMARE
SINGSINGERSINGER
ACTACTOR / ACTRESSSKÅDESPELARE / SKÅDESPELERSKA
MAKEMAKERDOER
CLEANCLEANERRENARE
DRIVEDRIVERFÖRARE
WORKWORKERARBETARE
LIELIERLÖGNARE
STUDYSTUDENTSTUDENTEN
LAWLAWYERADVOKAT
COOKCOOKKOCK