ENGELSKA FRASER, PERSONLIGA PRONOMEN OCH SUBSTANTIV
ANVÄNDANDET AV VERB / PERSONLIGA PRONOMEN / SUBSTANTIV / FAMILJEMEDLEMMAR / SATSBYGGNAD I NUTID
 
LESSON THREELEKTION TRE
VOCABULARYORDFÖRRÅD
MR.HERR
MRS.FRU
LANELANE
LADYDAM
IS THEÄR DEN
ANDOCH
WOMANKVINNA
MANMAN
HOMEHEM
DAUGHTERDOTTER
SONSON
FATHERFADER
MOTHERMODER
LIVEBOR
NICETREVLIG
SOMETIMESIBLAND
WHENNÄR
TOGETHERTILLSAMMANS
READLÄSA
WHILEMEDANS
COOKLAGA MAT
CHILDBARN
CHILDRENBARN
STUDYSTUDERA
SCHOOLBOOKSSKOLBÖCKER
 
MR. AND. MRS. LANE ARE AT HOMEHERR OCH FRU LANE ÄR HEMMA
MR. LANE IS THE FATHERHERR LANE ÄR FADERN
MRS. LANE IS THE MOTHERFRU LANE ÄR MODERN
MARY IS THE DAUGHTERMARY ÄR DOTTERN
MIKE IS THE SONMIKE ÄR SONEN
THEY LIVE IN A NICE HOMEDE BOR I ETT TREVLIGT HUS
WHEN THEY ARE AT HOME, SOMETIMES THEY LOOK AT THE T.V. TOGETHERNÄR DE ÄR HEMMA, TITTAR DE IBLAND PÅ T.V. TILLSAMMANS
SOMETIMES MR. LANE READS THE NEWSPAPER, WHILE MRS. LANE COOKSIBLAND LÄSER HERR LANE TIDNINGEN, MEDANS FRU LANE LAGAR MAT
AND THE CHILDREN STUDY THEIR SCHOOL BOOKSOCH BARNEN STUDERAR I DERAS SKOLBÖCKER
MR. LANE IS A MANHERR LAN ÄR EN MAN
MRS. LANE IS A WOMANFRU LANE ÄR EN KVINNA
MR. LANE AND MIKE ARE MENHERR LANE OCH MIKE ÄR MÄN
MRS. LANE AND MARY ARE WOMANFRU LANE OCH MAY ÄR KVINNOR
 
NEPHEWBRORSON / SYSTERSON
NIECEBRORSDOTTER / SYSTERDOTTER
UNCLEFARBROR / MORBROR
AUNTFASTER / MOSTER
PARENTSFÖRÄLDRAR
GRAND-FATHERFARFAR / MORFAR
GRAND-MOTHERFARMOR / MORMOR
BROTHER-IN-LAWSVÅGER
SISTER-IN-LAWSVÄGERSKA
GRAND-SONSONSON / DOTTERSON
GRAND-DAUGHTERSONDOTTER / DOTTERDOTTER
COUSINKUSIN
GOD-FATHERGUDFAR
GOD-MOTHERGUDMOR
GOD-SONGUDSON
GOD-DAUGHTERGUDDOTTER
HUSBANDMAKE
WIFEMAKA
GODGUD