HAVE / NEED / MUST / HAR - NÖD - MÅSTE
HAVE / NEED / MUST - HAR - NÖD - MÅSTE / EXEMPEL OCH ÖVNINGAR
 
LESSON TWENTY TWOLEKTION 22
VOCABULARYORDFÖRRÅD
MUSTMÅSTE
(TALAREN STÄLLER GODKÄNNER ELLER REDUCERAS)
HAVE TOMÅSTE / TULL
(DEN TULL SOM INFÖRTS AV DE OMSTÄNDIGHETER)
NEEDTULL / BEHOV
(BERÖR INTE INNEBÄRA EN HEL DEL SKYLDIGHET)
OUGHT TOTULL
(INNEBÄR REKOMMENDATION ELLER FÖRSLAG)
SHOULDTULL
(ÄVEN FÖR REKOMMENDATIONER ELLER FÖRSLAG)

ALLA OVANSTÅENDE ÄR HJÄLPVERBET UTOM NEED, SOM ÄNDÅ KAN ANVÄNDAS, SOM AUXILAR.

SHE MUST WORKHON BÖR ARBETA
(TALAREN GODKÄNNER ELLER DRAR SLUTSATSEN ATT DET SKA FUNGERA)
YOU MUST NOT GO THEREDU SKA INTE ÅKA DIT
(DET ÄR SOM EN VARNING, EN BESKATTNING)
TOM IS VERY CLEVER, HIS MOTHER MUST BE PROUD OF HIMTOM ÄR VÄLDIGT SMART, MÅSTE HENNES MAMMA VARA STOLT ÖVER HONOM
(DET ÄR ETT AVDRAG)
TOM IS ALWAYS STUDING, HE MUST BE THE FIRST OF HIS CLASSTOM ÄR ALLTID STUDERAR, BÖR VARA DEN FÖRSTA I SITT SLAG
(DET ÄR ETT AVDRAG)
YOU HAVE TO WORKELLER DU MÅSTE ARBETA
(DEN OMSTÄNDIGHETERNA BERÄTTIGAR)
YOU HAVE NOT TO GO THEREDU SKA INTE ÅKA DIT
(VILLKOREN ELLER OMSTÄNDIGHETER ÄR OLÄMPLIGA)
I NEED TO TAKE MY UMBRELLA, IT MAY RAINJAG BEHÖVER TA MITT PARAPLY, KAN DU REGNA
YOU NEED NOT HAVE TO ARRIVE SO EARLY, THE BUS WILL DELAY AN HOURINGET BEHOV AV ATT KOMMA FRAM SÅ TIDIGT, BUSSEN KOMMER ATT TA EN TIMME

FÖLJANDE ÄR REKOMMENDATIONER OCH FÖRSLAG:

YOU OUGHT TO GO TO VISIT YOUR BROTHERDU MÅSTE GÅ BESÖKA DIN BROR
YOU SHOULD GO TO VISIT YOUR BROTHERDU MÅSTE GÅ BESÖKA DIN BROR
HELLEN SHOULD NOT SPEND SO MUCH MONEYHELLEN BÖR INTE SPENDERA SÅ MYCKET PENGAR