PERSONLIGA PRONOMEN / MEDLEMSKAP / EXEMPEL UTTALANDEN
PRONOMEN / MEDLEMSKAP / EXEMPEL OCH ÖVNINGAR
 
LESSON TWENTYLEKTION 20
VOCABULARYORDFÖRRÅD
PRONOMENINDIKERAR MEDLEMSKAP
IMYMINMINE
YOUYOURDIN / DITTYOURS
HEHISHANS / HENNES (HONOM)HISYOURS
SHEHERHANS / HENNES (DETTA / DET)HERS
ITITSYOURSITSYOURS
WEOURVÅROURSVÅR
YOUYOURHANS / HENNE OM DIGYOURSHANS / HENNE OM DIG
THEYTHEIRHANS / HENNE OM DEMTHEIRSHANS / HENNE OM DEM
THATS IS MY PENDET ÄR MIN PENNA
THAT PEN IS MINEATT PENNAN ÄR MIN
GIVE ME THAT PENDAME (FÖR MIG) ATT PENNAN
GIVE THAT PEN TO MEGE DEN MIG TILL MIG
HE GIVES YOU THAT PENHAN GER DIG ATT PENNAN
HE GIVES THAT PEN TO YOUHAN GER DIG DEN PENNA DU
THIS IS HIS BOOKDENNA HANS BOK (DET)
THIS BOOK IS HISDEN HÄR BOKEN ÄR DIN (DET)
GIVE HIM THIS BOOKGE HONOM DEN HÄR BOKEN
GIVE THIS BOOK TO HIMGE DEN HÄR BOKEN TILL HONOM
THIS IS HER LETTERDETTA ÄR HANS BREV (FÖR HENNE / FÖR HENNE)
THIS LETTER IS HERSSKICKA DETTA BREV TILL HENNE
SEND HER THIS LETTERSKICKA DETTA BREV TILL HENNE
SEND THIS LETTER TO HERSKICKA DETTA BREV TILL HENNE
THIS IS ITS BOXDETTA ÄR DIN BOX
GIVE IT THIS BOXGE DEN HÄR RUTAN
GIVE THIS BOX TO ITGE DEN HÄR RUTAN
THIS IS OUR CARDETTA ÄR VÅR AUTO
THIS CAR IS OURSDETTA ÄR VÅR AUTO
GIVE US THE CARGER BILEN (TILL OSS)
GIVE THE CAR TO USGER BILEN (TILL OSS)
THAT IS YOUR TABLEDET ÄR HANS BORD
THAT TABLE IS YOURSDENNA TABELL ÄR DIN
I LET YOU THAT TABLEJAG LÄMNAR DET TILL DIG. DENNA TABELL
I LET THAT TABLE TO YOUDU LÄMNAR BORDET
THIS IS THEIR HOUSEESTAES HEM (DEM)
THIS HOUSE IS THEIRSDENNA TABELL ÄR DIN
LEND THEM THE MONEYLÅNA DEM PENGAR
LEND THE MONEY TO THEMLÅNA UT PENGAR TILL DEM

I OVANSTÅENDE EXEMPEL ME, YOU, HIM, ETC. BETYDA TILLHÖRIGHET ELLER DESTINATION..

WE RENT THIS HOUSE FROM THEMVI HYR DETTA HUS FRÅN DEM
SHE HAD THE BOOK FROM HIMHON FICK BOKEN FRÅN HONOM
CHILDREN LEARN FROM THEIR PARENTSBARN LÄR SIG FRÅN SINA FÖRÄLDRAR
CHILDREN LEARN FROM THEMBARN LÄR SIG AV DEM
SHE TOLD ME THE ANSWERHON BERÄTTADE FÖR MIG SVARET
I HAD THE ANSWER FROM HERHON FICK RESPUESTADE