ALLMÄN VOKABULÄR SOM ANVÄNDS OCH NYA SUBSTANTIV
NYA DAGLIGA VOKABULÄR, LÄSA TEXT OCH PRAKTIK.
 
LESSON NINETEENLEKTION 19
VOCABULARYORDFÖRRÅD
TO SHOPCOMPRAR
TO GO SHOPPINGSHOPPING / I KUND
SUBUREFÖRORT
LONG TIMELÅNG
DOWNTOWNSTADSKÄRNA
MARKETMARKNAD
SHOPPING CENTERKÖPCENTRUM
SHOPPING MALLKÖPCENTRUM
MODERNMÓDERN
MAINHUVUD
ITSDESS DET
PARKING LOTPARKERING
JEWLJEWEL
TO TRAVELRESA
TO RELAXREST
MIDDLE CLASSMEDELKLASS
CLASSKLASS
PURPPOSESYFTE
TO FINDHITTA
FOUNDHON HITTADE
FORTILL
NOWDAYSI VÅRA DAGAR
THE SHOPPING CENTERKÖPCENTER
FOR A LONG TIME MARKET HAS BEENUNDER EN LÅNG TID HAR MARKNADEN
THE CENTER OF COMMUNITY LIFEI MITTEN AV SAMHÄLLSLIVET
NOWDAYS THE MARKET HAS A NEW DRESSNUMERA MARKNADEN HAR EN NY KLÄNNING
AND HAS MOVED FROM DOWNTOWN TOOCH DET HAR ÄNDRATS (FLYTTAD) FRÅN CENTRUM
THE SUBURBS AND NOW IT IS KNOWNFÖRORTERNA OCH NU ÄR KÄND
AS SHOPPING CENTER, SHOPPING MALL OR SIMPLY MALLSHOPPING CENTER, SHOPPING MALL ELLER BARA MALL
MODERN MALLS HAVE MANY ATRACTIONS, MANY ARTICLES AND SERVICESMALLS MODERNA GALLERIOR HAR MÅNGA ATTRAKTIONER, MÅNGA OBJEKT OCH TJÄNSTER
SHOPPING MALLS ARE PLEASANT TO LOOK AND VERY COMPORTABLEKÖPCENTRA SHOPPING MALLS ÄR TREVLIGT ATT SE OCH MYCKET BEKVÄMA
THEY HAVE GARDENS, SCULPTURES AND PARKING LOTS FOR CARSDE HAR TRÄDGÅRDAR, SKULPTURER OCH PARKERINGAR
IN A SHOPPING MALL, WE CAN BUY SHOES OR SKERTSVI KAN KÖPA SKOR ELLER SKJORTOR
SUITS, WATCHES, JEWLS, GROCERIES, BOOKS, TELEVISIONS ETCKLÄDER, KLOCKOR, SMYCKEN, LIVSMEDEL, BÖCKER, TV ETC..
YOU CAN ALSO FIND RESTAURANTS, TRAVEL OFFICDU KAN OCKSÅ HITTA RESTAURANGER, RESEBYRÅER
POST OFFICE, BANKS AND OTHER SERVICESPOSTKONTOR, BANKER OCH ANDRA TJÄNSTER
SHOPPING CENTERS SHOW THE RELAXED LIFEKÖPCENTRA VISAR DET LUGNA LIVEt
OF THE SUBURBAN AMERICAN MIDDLE CLASSSUBURBAN MEDELKLASS I USA
THESE MODERN MALLS HAVE BEEN MADE WITH ONE PURPOSEDESSA MODERNA GALLERIOR HAR GJORTS MED ETT SYFTE
TO MAKE PEOPLE FEEL HAPPY WHILE THEY ARE SHOPPINGGÖR FOLK ATT KÄNNA SIG LYCKLIG MEDAN SHOPPING
SO THEY SPEND MORE TIME THERE AND BUY MORESÅ DE TILLBRINGAR MER TID DÄR OCH KÖPA MER
CHURCHKYRKA
PARKPARKERA
BANKBANKEN
EMBASSYAMBASSADEN
DRUG STOREAPOTEK
STOREAFFÄR
SCHOOLSKOLA
MARKETMARKNAD
SHOPSHOP / VERKSTAD
FACTORYFABRIK
STREETGATA
BUILDINGBYGGNAD
BOOK STORELIBRERIA
CINEMAVEM
MOVIESFILMER
THEATERTEATER
FOUNTAINKÄLLA
LAKELAKE
HIGH WAYHIGHWAY
ROADVÄG
BUS STATIONBUSSTATION
POLICE STATIONPOLISSTATION
POST OFFICEINLÄGG
BAKERYBAGERI
STATINARY STOREBREVPAPPER
LAUNDRYTVÄTT