VERBET TÄNKANDE / TALANDE / IFRÅGASÄTTANDE
NY VOKABULÄR / VERBET ATT TÄNKA / ATT SÄGA / ATT BERÄTTA ETC. ANVÄNDA EACH - EVERY.
 
LESSON FIFTEEN CLEKTION FEMTON
VOCABULARYORDFÖRRÅD
 
TO THINKATT TÄNKA
THOUGHTTRODDE
TO SAYATT SÄGA
TO TELLATT BERÄTTA
EACHVARDERA (ANVÄNDS FÖR TVÅ ELLER FLER)
EVERYVARDERA (ANVÄNDS FÖR TVÅ ELLER FLER)
EACH ONEVARDERA
EVERY ONEVARDERA / ALLT
EVERYTHINGVARDERA / ALLT
EITHERANTINGEN / VARKEN
NEITHERINGEN
ALLALLT / ALLA
ONE TO EACH OTHERVARANDRA
IT MAKES NO DIFFERENCEOAVSETT, JAG BRYR MIG INTE
INI INSIDAN
THERE AREDET FINNS (PLURALA)
BOTHBÅDA
SUIT CASERESVÄSKA
TO FEELKÄNNA
OFFICEKONTOR
SALARYLÖN
HALFHALV
THEMDE
HARDHÅRD
THINGSSAKER
ORDERBESTÄLLA
CLEANLIMPIO
EMPLOYEESPERSONAL
GET UPSTIGA
STANDINGUP RAISED
COLORFÄRG
PREFFERFÖREDRA
LIKELIKNANDE / SÅSOM
WHATATT / SOM
PROBABLYFÖRMODLIGEN
TOMORROWI MORGON
EXAMUNDERSÖKNING
AFRAIDRÄDSLA
MOSTMER
IMPORTANT VIKTIGT
BEFOREFÖRE
 
IN THE OFFICEI OFFICE
IN THE OFFICE THERE ARE TWENTY EMPLOYEESPÅ KONTORET FINNS TJUGO ANSTÄLLDA
ALL OF THEM ARE OLDER THAN EIGHTEEN YEARSALLA AV DEM ÄR ÖVER 18 ÅR
EVERY ONE HAS A GOOD SALARYALLA HAR EN BRA LÖN
HALF OF THEM ARE WOMEN AND HALF OF THEM ARE MENHÄLFTEN AV DEM ÄR KVINNOR OCH HÄLFTEN ÄR MÄN
EVERY ONE HAS A GOOD SALARYALLA HAR BRA LÖN
EVERY BODY LOOKS TO BE HAPPYALLA ÄR GLADA
EVERY LADY IS PRETTYALLA TJEJER ÄR GANSKA
EVERY BODY WORKS HARDALLA ARBETAR HÅRT
EVERY THING IS IN ORDER AND ALL THINGS ARE CLEANALLT ÄR I SIN ORDNING, OCH ALLT ÄR RENA
WHO DO YOU THINK IS A BETTER BOSS, A LADY OR A MAN?VEM TROR DU ÄR BÄTTRE CHEF, EN KVINNA ELLER EN MAN?
IT MAKES NO DIFFERENCE TO MEJAG BRYR MIG INTE
AT WHAT TIME DO YOU GET UP?VILKEN TID FÅR DU UPP?
I GET UP AT SIX OCLOCK EVERY DAYJAG VAR UPP KLOCKAN SEX VARJE DAG
TWO EMPLYEES ARE STANDING UP, EACH ONE HAS A SUITCASETVÅ ANSTÄLLDA STÅR, VARJE TA MED EN RESVÄSKA
WHAT COLOR DO YOU PREFFER RED OR GREEN?VILKEN FÄRG FÖREDRAR DU, RÖTT ELLER GRÖNT?
I LIKE EITHERLIKSOM ALLA
I LIKE EITHER OF THEMJAG GILLAR NÅGON AV DEM
I DON'T LIKE EITHERJAG TYCKER INTE OM INGEN
I LIKE NEITHERJAG TYCKER INTE OM INGEN
I DON'T LIKE RED COLOR, NEITHER GREENJAG TYCKER INTE OM FÄRGEN RÖDA ELLER GRÖNA
WHAT IS HELLEN DOING?HELENA VAD GÖR DU?
SHE IS THINKINGHON TÄNKER
WHAT DO YOU DO MOST OF THE TIME?VAD GÖR DU FÖR DET MESTA?
MOST OF THE TIME I STUDYFÖR DET MESTA STUDIEN
WHAT DO YOU THINK IS MORE IMPORTANT TO ACT OR TO THINK?VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGARE, AGERA ELLER TÄNKA?
IT IS VERY IMPORTANT TO THINK BEFORE YOU ACTDET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT TÄNKA INNAN DU AGERAR
AT WHAT TIME WILL YOU COME TO THE OFFICE TOMORROW?VILKEN TID I MORGON KOMMER DU TILL KONTORET?
I'LL COME AT EIGHT OCLOCKJAG KOMMER VARA DÄR KLOCKAN ÅTTA
WHEN WILL SHE COME BACK FROM CANADA?KANADA NÄR BÖRJADE HON TILLBAKA?
SHE'LL COME BACK NEXT WEEKHON KOMMER TILLBAKA NÄSTA VECKA
WON'T YOU HELP ME?JAG DU INTE HJÄLPA TILL?
YES I'LL HELP YOUJA, JAG SKA HJÄLPA
DO YOU FEEL GOOD?KÄNNER DU DIG BRA?
YES I FEEL GOODJA, JAG MÅR BRA
DO YOU WORK TOMORROW?ARBETAR DU I MORGON?
YES I DOJA
VOCABULARY
KINGKUNG
QUEENDROTTNING
PRINCEPRINCE
PRINCESSPRINCESS
EMPERORKEJSAREN
PRESIDENTPRESIDENT
MINISTERMINISTER
CHANCELLORFÖRBUNDSKANSLER
AMBASSADORAMBASSADÖR
CONSULCONSULEN
MAYORBORGMÄSTARE
DEPUTYVICE
ATTORNEYPRODURADOR
JUDGEDOMARE
LAWYERADVOKAT
DOCTORLÄKARE
PROFESSORPROFESSOR
TEACHERLÄRARE
DENTISTTANDLÄKARE
ACTORSKÅDESPELARE
ACTRESSSKÅDESPELERSKA
ENGINEERINGENJÖR
ASTRONOMERASTRONOM
SINGERSINGER
ARTISTARTIST
POLICE MANPOLIS
POLICE WOMANPOLIS
SOLDIERSOLDAT
MILK MANMJÖLKBUD
MASONMASON
CARPENTERCARPENTER
BARBERFRISÖR
TAYLORTAILOR
PRINTERSKRIVARE
WRITERFÖRFATTARE
JEWELLERJEWELER
BOOK SELLERBOOKS
SHOE MAKERSHOEMAKER
BLACKSMITHSMED
FIRE MANBRANDMAN
PRIESTPRIEST
OWNERÄGARE
SELLERSÄLJARE
CLOWNCLOWN
HELPERASSISTENTEN
DIRECTORDIREKTÖR
PILOTPILOT
WAITERSERVITÖR
BOSSCHIEF
FARMERBONDEN
BANKERBANKIR
COWBOYCOWBOY
MAGICIANMAGICIAN
PROFESIONYRKE

OBSERVERA: DE ORD SOM ÄR INOM REKTANGELN REGISTRERAS INTE I LJUD, MEN DE ÄR LÄTTA NOG OCH OM STUDERAS MED SITT FIGURATIVA TAL.