"ANVÄNDA WILL I FRAMTIDA ANVÄNDA HAD I DÅTID"
JAG SATT DÅTID / DÅTID MED NEGATION / FRAMTIDA (WILL) / BÖNER FRAMTIDA MED SAMMADRAGNING I ÖVNINGAR.
 
LESSON FOURTEEN CLEKTION FJORTON C
VOCABULARYORDFÖRRÅD
DÅTID
DID I WORK?JAG ARBETADE?
DID YOU STUDY?HAR DU STUDERA?
DID HE READ?HADE HAN LÄST DEN?
DID SHE PLAY?HAR HON SPELADE?
DID IT RUN?HAR DU KÖRDE?
DID WE EAT?VI ÅT OSS?
DID THEY JUMP?DE HOPPADE DEM?
DÅTID MED NEGATION
DID I NOT WORK?JAG ARBETADE INTE?
DID YOU NOT STUDY?TYCKER DU INTE UNDERSÖKTS?
DID HE NOT READ?HAR HAN INTE LÄST?
DID SHE NOT PLAY?HAR HON INTE SPELA?
DID IT NOT RUN?HAN ÄR INTE SPRANG?
DID WE NOT EAT?VI ÄTER INTE OSS?
DID THEY NOT JUMP?DE HAR INTE HOPPAT DEM?
DÅTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
DIDN'T I WORK ?HAR JAG INTE ARBETAT?
DIDN'YOU STUDY?DIDN'YOU STUDY?
DIDN'T HE READ?HAR HAN INTE LÄST
DIDN'T SHE PLAY?HAR INTE SPELATS?
DIDN'T IT RUN?DIDN'T IT RUN?
DIDN'T WE EAT?HAR VI INTE ÄTIT?
DIDN'T THEY JUMP?GJORDE DE INTE JUMPEN?
DID YOD STUDY?HAR DU STUDERAR?
YES, I DIDJA
YES, I STUDIEDJA, JAG STUDERADE
NO I DIDN'TNEJ (JAG INTE)
NO, I DIDN'T STUDYNEJ, DET GJORDE JAG INTE STUDERA
DIDN'T YOU STUDY?HAR DU INTE STUDERAR?
YES, I STUDIEDJA, JAG STUDERADE
NO I DIDN'TINTE
NO I DIDN'T STUDYJAG VILLE INTE STUDERA
ANVÄNDA WILL OCH SHALL UTAN ANVÄNDNING AV ANDRA FRAMTIDA HJÄLP-
SHALL I WORK?KOMMER JAG ATT ARBETA?
WILL YOU STUDY?KOMMER DU ATT STUDERA?
WILL HE READ?SKULLE HAN KOMMER ATT LÄSA?
WILL SHE PLAY?SKULLE HON KOMMER ATT SPELA?
WILL IT RUN?KOMMER ATT KÖRAS?
SHALL WE EAT?KOMMER VI ÄTER OSS?
WILL THEY JUMP?HOPPAR DEM?
FRAMTID MED NEGATION
SHALL I NOT WORK?INTE JAG ARBETA?
WILL YOU NOT STUDY?ÄR INTE DU ATT STUDERA?
WILL HE NOT READ?HAR HAN INTE LÄST?
WILL SHE NOT PLAY?HAR HON INTE SPELA?
WILL IT NOT RUN?ÄR INTE KÖRA?
SHALL WE NOT EAT?VI ÄTER INTE OSS?
WILL THEY NOT JUMP?INTE HOPPA OM DEM?
FRAMTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
WON'T I WORK ?KOMMER JAG INTE ATT ARBETA?
WON'T YOU STUDY?VIL DU INTE STUDERA?
WON'T HE READ?VILL HAN INTE LÄSA?
WON'T SHE PLAY?KOMMER INTE ATT SPELA?
WON'T IT RUN?KOMMER DET INTE ATT SPRINGA?
WON'T WE EAT?KOMMER VI INTE ATT ÄTA?
WON'T THEY JUMP?VILL INTE DE JUMPA?

TRÄNING
HOPPAR DEM?
HOPPAR DEM?
YES THEY WILL
JA
NO THEY WON'T
NEJ
YES, THEY WILL JUMP.
JA, KOMMER DE ATT HOPPA
YES, THEY'LL JUMP
JA, KOMMER DE ATT HOPPA
NO, THEY WILL NOT
NEJ
NO, THEY WILL NOT JUMP
NEJ, DE KOMMER ATT HOPPA.