UTTALANDEN MED NUTID / FRAMTID / FÖRBI OCH FÖRNEKELSE
JAG SATT FÖRRA / FÖRBI FÖRNEKELSE / FÖRHÖR I FRAMTIDEN FRÅGOR HÄR OCH NU MED FÖRNEKELSE.
 
LESSON FOURTEEN BLEKTION FJORTON B
VOCABULARYORDFÖRRÅD
FÖRFLUTNA FÖRHÖRS
WAS I?DET VAR ELLER JAG VAR?
WERE YOU?VAR DET ELLER VAR DU?
WAS HE?VAR HAN?
WAS SHE?VAR HON?
WAS IT?VAR DET?
WERE WE?VAR VI?
WERE THEY?VAR DE?
FÖRHÖR MED NEGATION
WAS I NOT?SKULLE DET INTE VAR ELLER INTE VAR?
WERE YOU NOT?VAR DU INTE?
WAS HE NOT?VAR HAN INTE?
WAS SHE NOT?VAR DET INTE?
WAS IT NOT?VAR DET INTE?
WERE WE NOT?VAR VI INTE?
WERE THEY NOT?VAR DE INTE?

OBS: HAD NOT HADE HADN'T EXAKT SAMMA.

FÖRHÖR MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
WASN'T I?VAR INTE JAG?
WEREN'T YOU?VAR DU INTE?
WASN'T HE?VAR INTE HAN?
WASN'T SHE?VAR INTE HON?
WASN'T IT?VAR DET INTE?
WEREN'T WE?VAR INTE VI?
WEREN'T THEY?VAR INTE DE?
FÖRHÖR FRAMTID
SHALL I BE?JAG?
WILL YOU BE?KOMMER DU VARA?
WILL HE BE?ÄR HAN?
WILL SHE BE?ÄR HON?
WILL IT BE?ÄR DET?
SHALL WE BE?KOMMER VI VARA OSS?
WILL THEY BE?KOMMER DE?
FÖRHÖR MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
WON'T I BE?SKA JAG INTE VARA?
WON'T YOU BE?KOMMER DU INTE ATT VARA?
WON'T HE BE?KOMMER HAN INTE ATT VARA?
WON'T SHE BE?KOMMER INTE ATT BLI?
WON'T WE BE?KOMMER VI INTE ATT VARA?
WON'T THEY BE?KOMMER DE INTE ATT VARA?
WON'T IT BE?KAN DET VARA? ELLER KOMMER INTE? HÄNVISAR TILL ETT DJUR ELLER SAK.
VERBET TO DO (GÖRA)
PASADODÅTID MED NEGATION
I DID (DET GJORDE JAG)JAG GJORDE INTE
YOU DIDYOU DID NOT
HE DIDHE DID NOT
SHE DIDSHE DID NOT
IT DIDIT DID NOT
WE DIDWE DID NOT
THEY DIDTHEY DID NOT
DÅTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
I DIDN'T JAG GJORDE INTE
YOU DIDN'T'
HE DIDN'T'
SHE DIDN'T'
IT DIDN'T'
WE DIDN'T'
THEY DIDN't'
FUTUROFRAMTID MED NEGATIONFRAMTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
I WILL DOI WILL NOT DOI WON'T DO
YOU WILL DOYOU WILL NOT DOYOU WON'T DO
HE WILL DOHE WILL NOT DOHE WON'T DO
SHE WILL DOSHE WILL NOT DOSHE WON'T DO
IT WILL DOIT WILL NOT DOIT WON'T DO
WE WILL DOWE WILL NOT DOWE WON'T DO
THEY WILL DOTHEY WILL NOT DOTHEY WON'T DO

ALLA FRÅGOR SOM STÄLLS PÅ ENGELSKA MÅSTE TA EN HJÄLP-, SOM WILL, HALL, TO BE, TO HAVE OCH ANDRA SOM DISKUTERAS NEDAN. NÄR INNEBÄR INGEN AV DESSA HJÄLP- DÅ MÅSTE INGRIPA HJÄLP- TO DO. DETSAMMA GÄLLER FÖR ATT GE NEGATIVA SVAR, TO DO MÅSTE INGRIPA NÄR EN ANNAN HJÄLP- INTE ANVÄNDS.

INTERROGACIONES CON TO DO
NUVARANDE FÖRHÖR TO DO
DO I WORK?MÅSTE JAG ARBETA?
DO YOU STUDY?HAR DU STUDERA?
DOES HE READ?ÄR HON LÄSER?
DOES SHE PLAY?HAR HON SPELA?
DOES IT RUN?ÄR DU PÅ?
DO WE EAT?ÄTER VI OSS?
DO THEY JUMP?HOPPA DEM?
NÄRVARANDE MED NEGATION
DO I NOT WORK?ARBETA INTE?
DO YOU NOT STUDY?HAR DU INTE STUDERAR?
DOES HE NOT READ?HADE HAN LÄST DEN?
DOES SHE NOT PLAY?HAR HON INTE SPELA?
DOES IT NOT RUN?ÄR DET INTE DET?
DO WE NOT EAT?VI ÄTER INTE OSS?
DO THEY NOT JUMP?INTE HOPPA DEM?
NÄRVARANDE MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
DON'T I WORK?ARBETA INTE?
DON'T YOU STUDY?HAR DU INTE STUDERAR?
DOESN'T HE READ?KAN DU INTE LÄSA DET?
DOESN'T SHE PLAY?HAR HON INTE SPELA?
DOESN'T IT RUN?ÄR DET INTE DET?
DON'T WE EAT?VI ÄTER INTE OSS?
DON'T THEY JUMP?INTE HOPPA DEM?
TRÄNING

HAR HAN LÄST? JA (HAN GÖR) JA, LÄSER HAN.
NEJ, HAN INTE LÄSA.
NEJ (DET GÖR DET INTE)
DOESN'T HE READ? YES HE READS
KAN DU INTE LÄSA DET? JA, DU LÄSTE
NO, HE DOESN'T READ. NEJ, HAN INTE LÄSA
NO, HE DOESN'T - NO.
DOES HE READ?
YES, HE DOES
YES, HE READS
NO, HE DOESN'T READ
NO, HE DOESN'T