MENINGAR MED HAVE I DÅTID, MED NEGATION OCH MED HAD OCH WILL I FRAMTID, FRAMTID MED NEGATION OCH SAMMADRAGNINGAR
MENINGAR MED HAVE I DÅTID, MED NEGATION OCH MED HAD OCH WILL I FRAMTID, FRAMTID MED NEGATION OCH SAMMADRAGNINGAR
 
LESSON FOURTEEN ALEKTION FJORTON A
VOCABULARYORDFÖRRÅD
HAVE FRÅGOR I DÅTID
HAD I A CAR?HADE JAG EN BIL?
HAD YOU A DOG?HADE DU EN HUND?
HAD HE A BOOK ?HADE HAN EN BOK?
HAD SHE A DOLL?HADE HON EN DOCKA?
HAD IT A NEST?HADE DEN / DET ETT NÄSTE?
HAD WE A HOUSE?HADE VI ETT HUS?
HAD THEY A GARDEN?HADE DE EN TRÄDGÅRD?
HAVE FRÅGOR I DÅTID OCH NEGATION
HADN'T I A CAR?HADE JAG INTE EN BIL?
HADN'T YOU A DOG?HADE DU INTE EN HUND?
HADN'T HE A BOOK?HADE INTE HAN EN BOK?
HADN'T SHE A DOLL?HADE INTE HON EN DOCKA?
HADN'T IT A NEST?HADE INTE DEN / DET ETT NÄSTE?
HADN'T WE A HOUSE?HADE INTE VI ETT HUS?
HADN'T THEY A GARDEN?HADE INTE DE EN TRÄDGÅRD?

NOTERA: "HADE NOT" OCH "HADN'T" BETYDER SAMMA SAK
I ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA ANVÄNDER MAN INTE SAMMANDRAGNINGAR UTAN MAN SKRIVER ALLTID UT HADE INTE.

FRÅGOR SOM ANVÄNDER WILL
SHALL I HAVE A CAR?SKA JAG HA EN BIL?
WILL YOU HAVE A DOG?KOMMER DU ATT HA EN HUND?
WILL HE HAVE A BOOK?KOMMER HAN ATT HA EN BOK?
WILL SHE HAVE A DOLL?KOMMER HON ATT HA EN DOCKA?
WILL IT HAVE A NEST?KOMMER DEN / DET ATT HA ETT NÄSTE?
SHALL WE HAVE A HOUSE?SKA VI HA ETT HUS?
WILL THEY HAVE A GARDEN?KOMMER DE ATT HA EN TRÄDGÅRD?
FRÅGOR OCH NEGATIONER MED WILL
SHALL I NOT HAVE A CAR?SKA JAG INTE HA EN BIL?
WILL YOU NOT HAVE A DOG?KOMMER DU INTE ATT HA EN HUND?
WILL HE NOT HAVE A BOOK?KOMMER HAN INTE ATT HA EN BOK?
WILL SHE NOT HAVE A DOLL?KOMMER INTE HON ATT HA EN DOCKA?
WILL IT NOT HAVE A NEST?KOMMER DEN / DET ATT HA ETT NÄSTE?
SHALL WE NOT HAVE A HOUSE?SKA VI INTE HA ETT HUS?
WILL THEY NOT HAVE A GARDEN?KOMMER DE INTE ATT HA EN TRÄDGÅRD?
FRÅGOR, NEGATIONER OCH SAMMANDRAGNING MED WILL
WON'T I HAVE A CAR?KOMMER JAG INTE ATT HA EN BIL?
WON'T YOU HAVE A DOG?KOMMER DU INTE ATT HA EN HUND?
WON'T HE HAVE A BOOK?KOMMER HAN INTE ATT HA EN BOK?
WON'T SHE HAVE A DOLL?KOMMER INTE HON ATT HA EN DOCKA?
WON'T IT HAVE A NEST?KOMMER DEN / DET ATT HA ETT NÄSTE?
WON'T WE HAVE A HOUSE?KOMMER VI INTE ATT HA ETT HUS?
WON'T THEY HAVE A GARDEN?KOMMER DE INTE ATT HA EN TRÄDGÅRD?

VERBEN TO DO OCH TO BE STUDERADE VI REDAN I LEKTION ÅTTA I PRESENS ÄVEN MED SAMMANDRAGNINGAR.
NU SKA VI STUDERA I DÅTID, FRAMTID OCH FRÅGOR I ALLA FALL ÄVEN MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNINGAR »

VERBET TO BE I DÅTID
I WAS INTELIGENTJAG VAR INTELLIGEN
YOU WERE WALKINGDU GICK
HE WAS TALKINGHAN PRATADE
SHE WAS SWIMMINGHON SIMMADE
IT WAS GOODDEN / DET VAR BRA
WE WERE RICHVI VAR RIKA
THEY WERE WISEDE VAR VISA
DÅTID MED NEGATION
I WAS NOT INTELIGENTJAG VAR INTE INTELLIGENT
YOU WERE NOT WALKINGDU GICK INTE
HE WAS NOT TALKINGHAN PRATADE INTE
SHE WAS NOT SWIMMINGHON SIMMADE INTE
IT WAS NOT GOOD DEN / DET VAR INTE BRA
WE WERE NOT RICH VI VAR INTE RIKA
THEY WERE NOT WISE DE VAR INTE VISA

DÅTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
JAG VAR INTE
DU VAR INTE
HAN VAR INTE
HON VAR INTE
DEN / DET VAR INTE
VE VAR INTE
DE VAR INTE

FRAMTID
I WILL BE INTELIGENTJAG KOMMER ATT VARA INTELLIGENT
YOU WILL BE WALKINGDU KOMMER ATT GÅ
HE WILL BE TALKINGHAN KOMMER ATT TALA
SHE WILL BE SWIMMINGHON KOMMER ATT SIMMA
IT WILL BE GOODDEN / DET KOMMER ATT VARA BRA
WE WILL BE RICHVI KOMMER ATT VARA RIKA
THEY WILL BE WISEDE KOMMER ATT VARA VISA
FRAMTID MED NEGATION
I WILL NOT BEJAG KOMMER INTE ATT VARA
YOU WILL NOT BEDU KOMMER INTE ATT VARA
HE WILL NOT BEHAN KOMMER INTE ATT VARA
SHE WILL NOT BEHON KOMMER INTE ATT VARA
IT WILL NOT BEDEN / DET KOMMER INTE ATT VARA
WE WILL NOT BEVI KOMMER INTE ATT VARA
THE WILL NOT BEDE KOMMER INTE ATT VARA

FRAMTID MED SAMMADRAGNING
JAG KOMMER ATT VARA INTELLIGENT
DU KOMMER ATT GÅ
HAN KOMMER ATT TALA
HON KOMMER ATT SIMMA
DEN / DET KOMMER ATT VARA BRA
VI KOMMER ATT VARA RIKA
DE KOMMER ATT VARA VISA

FRAMTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
JAG KOMMER INTE ATT VARA
DU KOMMER INTE ATT VARA
HAN KOMMER INTE ATT VARA
HON KOMMER INTE ATT VARA
DEN / DET KOMMER INTE ATT VARA
VI KOMMER INTE ATT VARA
DE KOMMER INTE ATT VARA

UNDER DE SENASTE TVÅ KONJUGATIONER ÖVERSÄTTNINGAR UTELÄMNATS EFTERSOM DE ÄR DESAMMA SOM FÖR DE TIDIGARE TVÅ.

FRÅGA I PRESENS
AM I INTELIGENT?ÄR JAG INTELLIGENT?
ABE YOU WALKING?ÄR DU PÅ VÄG?
IS HE TALKING?ÄR HAN TALANDE?
IS SHE SWIMMING?ÄR SKYDDEN?
IS IT GOOD?ÄR DET BRA?
ARE WE RICH?ÄR VI RIKA
ARE THEY WISE?ÄR DE KLOKA?
FRÅGA MED NEGATION
AM I NOT INTELIGENT?ÄR JAG INTE INTELLIGENT?
ARE YOU NOT WALKING?GÅR DU INTE
IS HE NOT TALKING?ÄR DET INTE TALKANDE?
IS SHE NOT SWIMMING?FÅR HON INTE SIMMAS?
IS IT NOT GOOD?ÄR DET INTE BRA?
ARE WE NOT RICH?ÄR VI INTE RIKA?
ARE THEY NOT WISE?ÄR DE INTE KLOKA?

NEGATIV FRÅGA MED SAMMANDRAGNING
ÄR JAG INTE INTELLIGENT?
GÅR INTE DU?
TALAR INTE HAN?
SIMMAR INTE HON?
ÄR DEN / DET INTE BRA?
ÄR VI INTE RIKA?
ÄR DE INTE VISA?

ÖVERSÄTTNINGAR ÄR KVAR SOM EN ÖVNING FÖR ELEVEN.