TO HAVE OCH TO DO
PÅSTÅENDEN I FORM AV MER ELLER MINDRE. NYA KVALIFICERANDE ADJEKTIV OCH SUBSTANTIVE
 
LESSON FOURTEENLEKTION FJORTON
VOCABULARYORDFÖRRÅD

I DENNA LEKTION ANVÄNDER VERBEN HAVE TO, TO BE, TO DO (GÖRA), MED EXEMPEL AV DÅTID, NUTID OCH FRAMTID MEN ÄVEN INTERAGERANDE, NEGATIONER OCH SAMMANDRAGNINGAR. VI KOMMER ÄVEN ATT STUDERA FUTURUM AV HJÄLPVERBET "WILL".

PRESENSPRESENTE CON NEGACIÓN
I HAVE A CAR /JAG HAR EN BILI HAVE NOT A CAR / JAG HAR INTE EN BIL
YOU HAVE A DOG / DU HAR EN HUNDYOU HAVE NOT A DOG / DU HAR INTE EN HUND
HE HAS A BOOK / HAN HAR EN BOKHE HAS NOT A BOOK / HAN HAR INTE EN BOK
SHE HAS A DOLL / HON HAR EN DOCKASHE HAS NOT A DOOL / HON HAR INTE EN DOCKA
IT HAS A NEST / DEN/DET HAR ETT NÄSTEIT HAS NOT A NEST / DEN/DET HAR INTE ETT NÄSTE
YOU HAVE MONEY / NI HAR PENGARYOU HAVE NOT MONEY / NI HAR INTE PENGAR
WE HAVE A HOUSE / VI HAR ETT HUSWE HAVE NOT A HOUSE / VI HAR INTE ETT HUS
THEY HAVE A GARDEN / DE HAR EN TRÄDGÅRDTHEY HAVE NOT A GARDEN / DE HAR INTE EN TRÄDGÅRD
PRESENS MED NEGATION
I HAVEN'T A CARJAG HAR INTE EN BIL
YOU HAVEN'T A DOGDU HAR INTE EN HUND
HE HASN'T A BOOKHAN HAR INTE EN BOK
SHE HASN'T A DOLLHON HAR INTE EN DOCKA
IT HASN'T A NESTDEN / DET HAR INTE ETT NÄSTE
YOU HAVEN'T MONEY NI HAR INTE PENGAR
WE HAVEN'T A HOUSEVI HAR INTE ETT HUS
THEY HAVEN'T A GARDENDE HAR INTE EN TRÄDGÅRD
PASADO DÅTID
I HAD A CARJAG HADE EN BIL
YOU HAD A DOGDU HADE EN HUND
HE HAD A BOOKHAN HADE EN BOL
SHE HAD A DOLLHON HADE EN DOCKA
IT HAD A NESTDEN / DET HADE ETT NÄSTE
WE HAD A HOUSEVI HADE ETT HUS
YOU HAD MONEYNI HADE PENGAR
THEY HAD A GARDENDE HADE EN TRÄDGÅRD
DÅTID MED NEGATION
I HAD NOT A CARJAG HADE INTE EN BIL
YOU HAD NOT A DOGDU HADE INTE EN HUND
HE HAD NOT A BOOKHAN HADE INTE EN BOK
SHE HAD NOT A DOLLHON HADE INTE EN DOCKA
IT HAD NOT A NESTDEN / DET HADE INTE ETT NÄSTE
WE HAD NOT A HOUSEVI HADE INTE ETT HUS
YOU HAD NOT MONEYNI HADE INTE PENGAR
THEY HAD NOT A GARDENDE HADE INTE EN TRÄDGÅRD
DÅTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
I HADN'T A CARJAG HADE INTE EN BIL
YOU HADN'T A DOGDU HADE INTE EN HUND
HE HADN'T A BOOKHAN HADE INTE EN BOK
SHE HADN'T A DOLLHON HADE INTE EN DOCKA
IT HADN'T A NESTDEN / DET HADE INTE ETT NÄSTE
WE HADN'T A HOUSEVI HADE INTE ETT HUS
YOU HADN'T MONEYNI HADE INTE PENGAR
THEY HADN'T A GARDENDE HADE INTE EN TRÄDGÅRD
AFFERMATIV FRAMTID
I WILL HAVE A CARJAG KOMMER ATT HA EN BIL
YOU WILL HAVE A DOGDU KOMMER ATT HA EN HUND
HE WILL HAVE A BOOKHAN KOMMER ATT HA EN BOK
SHE WILL HAVE A DOLLHON KOMMER ATT HA EN DOCKA
IT WILL HAVE A NESTDEN / DET KOMMER ATT HA ETT NÄSTE
WE WILL HAVE A HOUSEVI KOMMER ATT HA ETT HUS
THEY WILL HAVE A GARDENDE KOMMER ATT HA EN TRÄDGÅRD
AFFERMATIVE FRAMTID MED SAMMANDRAGNING
I'LL HAVE A CARJAG KOMMER ATT HA EN BIL
YOU'LL HAVE A DOGDU KOMMER ATT HA EN HUND
HE'LL HAVE A BOOKHAN KOMMER ATT HA EN BOK
SHE'LL HAVE A DOLLHON KOMMER ATT HA EN DOCKA
IT'LL HAVE A NESTDEN / DET KOMMER ATT HA ETT NÄSTE
WE'LL HAVE A HOUSEVI KOMMER ATT HA ETT HUS
THEY'LL HAVE A GARDENDE KOMMER ATT HA EN TRÄDGÅRD
FRAMTID MED NEGATION
I WILL NOT HAVE A CARJAG KOMMER INTE ATT HA EN BIL
YOU WILL NOT HAVE A DOGDU KOMMER INTE ATT HA EN HUND
HE WILL NOT HAVE A BOOKHAN KOMMER INTE ATT HA EN BOK
SHE WILL NOT HAVE A DOLLHON KOMMER INTE ATT HA EN DOCKA
IT WILL NOT HAVE A NESTDEN / DET KOMMER INTE ATT HA ETT NÄSTE
WE WILL NOT HAVE A HOUSEVI KOMMER INTE ATT HA ETT HUS
THEY WILL NOT HAVE A GARDENDE KOMMER INTE ATT HA EN TRÄDGÅRD
FRAMTID MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
I WON'T HAVE A CARJAG KOMMER INTE ATT HA EN BIL
YOU WON'T HAVE A DOGDU KOMMER INTE ATT HA EN HUND
HE WON'T HAVE A BOOKHAN KOMMER INTE ATT HA EN BOK
SHE WON'T HAVE A DOLLHON KOMMER INTE ATT HA EN DOCKA
IT WON'T HAVE A NESTDEN / DET KOMMER INTE ATT HA ETT NÄSTE
WE WON'T HAVE A HOUSEVI KOMMER INTE ATT HA ETT HUS
THEY WON'T HAVE A GARDENDE KOMMER INTE ATT HA EN TRÄDGÅRD
FRÅGOR I PRESENS
HAVE I A CAR?HAR JAG EN BIL?
HAVE YOU A DOG?HAR DU EN HUND?
HAS HE A BOOK?HAR HAN EN BOK?
HAS SHE A DOLL?HAR HON EN DOCKA?
HAS IT A NEST?HAR DEN / DET ETT NÄSTE?
HAVE WE A HOUSE?HAR VI ETT HUS?
HAVE THEY A GARDEN?HAR DE EN TRÄDGÅRD?
FRÅGOR MED NEGATION
HAVE I NOT A CAR?HAR JAG INTE EN BIL?
HAVE YOU NOT A DOG?HAR DU INTE EN HUND?
HAS HE NOT A BOOK?HAR INTE HAN EN BOK?
HAS SHE NOT A DOLL?HAR INTE HON EN DOCKA?
HAS IT NOT A NEST?HAR INTE DEN / DET ETT NÄSTE?
HAVE WE NOT A HOUSE?HAR VI INTE ETT HUS?
HAVE THEY NOT A GARDEN?HAR DE INTE EN TRÄDGÅRD?
FRÅGOR MED NEGATION OCH SAMMANDRAGNING
HAVEN'T I A CAR?HAR JAG INTE EN BIL?
HAVEN'T YOU A DOG?HAR DU INTE EN HUND?
HASN'T HE A BOOK?HAR INTE HAN EN BOK?
HASN'T SHE A DOLL?HAR INTE HON EN DOCKA?
HASN'T IT A NEST?HAR INTE DEN/DET ETT NÄSTE?
HAVEN'T WE A GARDEN?HAR INTE VI EN TRÄDGÅRD?