ANVÄNDA SIFFROR I ENGELSKA
ANVÄNDNING AV NUMMER / HUR MAN BILDAR ANTALET / GRUNDTAL OCH ANVÄNDADET AV SÅDANA
 
LESSON TENLEKTION TIO
VOCABULARYORDFÖRRÅD
OLDVIEJO
TO BE OLDATT VARA GAMMAL
HOWHUR
YEARSÅR
 
HOW OLD ARE YOU?HUR GAMMAL ÄR DU?
I AM TWENTY YEARS OLDJAG ÄR TJUGO ÅR GAMMAL
HOW OLD 1S MIKE?HUR GAMMAL ÄR MIKE?
MIKE IS 10 YEARS OLDMIKE ÄR 10 ÅR GAMMAL
HOW OLD IS SHE?HUR GAMMAL ÄR HON?
SHE IS TWELVE YEARS OLDHON ÄR TOLV ÅR GAMMAL

GENOM ATT STÄLLA FRÅGOR I ENGELSKA ANVÄNDS FRÅGETECKNET BARA I SLUTET.

CARDINAL NUMBERS / GRUNDTAL
ONE1
TWO2
THREE3
FOUR4
FIVE5
SIX6
SEVEN7
EIGHT8
NINE9
TEN10
ELEVEN11
TWELVE12
THIRTEEN13
FOURTEEN14
FIFTEEN15
SIXTEEN16
SEVENTEEN17
EIGHTEEEN18
NINETEEN19
TWENTY20
TWENTY-ONE21
TWENTY-TWO22
TWENTY-THREE23
TWENTY-FOUR24
TWENTY-FIVE25
TWENTY-SIX26
TWENTY-SEVEN27
TWENTY-EIGHT28
TWENTY-NINE29
THIRTY30
FOURTY40
FIFTY50
SIXTY60
SEVENTY70
EIGHTY80
NINETY90
ONE HUNDRED100
ONE HUNDRED AND ONE101
ONE HUNDRED AND TWO102
ONE HUNDRED AND THREE103
ONE HUNDRED AND FOUR104
ONE HUNDRED AND FIVE105
ONE HUNDRED AND SIX106
ONE HUNDRED AND SEVEN107
ONE HUNDRED AND EIGHT108
ONE HUNDRED AND NINE109
ONE HUNDRED AND TEN110
TWO HUNDRED200
THREE HUNDRED300
FOUR HUNDRED400
FIVE HUNDRED500
SIX HUNDRED600
SEVEN HUNDRED700
EIGHT HUNDRED800
NINE HUNDRED900
ONE THOUSAND1000
TWO THOUSAND2000
THREE THOUSAND3000
FOUR THOUSAND4000
FIVE THOUSAND5000
SIX THOUSAND6000
SEVEN THOUSAND7000
EIGHT THOUSAND8000
NINE THOUSAND9000
TEN THOUSAND10000
ORDINAL NUMBERS / ORDNINGSTAL
FIRST 1ST.FÖRSTA 1:A
SECOND 2ND.ANDRA 2:A
THIRD 3RD.TREDJE 3:E
FOURTH 4TH.FJÄRDE 4:E
FIFTH 5TH.FEMTE 5:E
SIXTH 6TH.SJÄTTE 6:E
SEVENTH 7TH.SJUNDE 7:E
EIGTH 8TH.ÅTTONDE 8:E
NINETH 9TH.NIONDE 9:E
TENTH 10TH.TIONDE 10:E