VERBET BE - VERBET TO BE
KORREKT ANVÄNDNING AV VERBET BE (ATT VARA) (VARA ELLER ATT VARA) I ENGELSKA, TILL ALLA PERSONER OCH NUTID.
 
LESSON ONELEKTION ETT - VERBET ATT VARA
VOCABULARYORDFÖRRÅD
DOORDÖRR
WINDOWFÖNSTER
ROOFTAK
WALLSVÄGGAR
YARDTRÄDGÅRD
TREETRÄD
HASHAR
FENCESTAKET
THEDEN/DET
HOUSEHUS
AEN / ETT
 
THE HOUSE HAS A DOORHUSET HAR EN DÖRRHUSET HAR ETT FÖNSTER
THE HOUSE HAS WINDOWSHUSET HAR ETT FÖNSTER
THE HOUSE HAS A ROOFHUSET HAR ETT TAK
THE HOUSE HAS A YARDHUSET HAR EN TRÄDGÅRD
THE HOUSE HAS WALLSHUSET HAR VÄGGAR
THE HOUSE HAS A TREEHUSET HAR ETT TRÄD
SINGULARISPLURAL
DOORDÖRRDOORSDÖRRAR
YARDTRÄDGÅRDYARDSTRÄDGÅRDAR
TREETRÄDTREESTRÄD