Olla HAVE / omistaa negatiivinen muoto, mennyt muoto HAD ja WILL futuuri
Olla HAVE / Omistaa negatiivinen muoto, mennyt muoto HAD ja WILL futuuri
 
LESSON FOURTEEN AOppitunti 14 A
VOCABULARYSanasto
KYSYMYS MENNEESSÄ MUODOSSA HAVE
HAD I A CAR?Oliko minulla auto?
HAD YOU A DOG?Oliko sinulla koira?
HAD HE A BOOK ?Oliko hänellä kirja?
HAD SHE A DOLL?Oliko hänellä nukke?
HAD IT A NEST?Oliko sillä pesä?
HAD WE A HOUSE?Oliko meillä talo?
HAD THEY A GARDEN?Oliko heillä puutarha?
KYSYMYS MENNEESSÄ MUODOSSA KIELTEISENÄ HAVE
HADN'T I A CAR?Eikö minulla ollut auto?
HADN'T YOU A DOG?Eikö sinulla ollut koira?
HADN'T HE A BOOK?Eikö hänellä ollut kirja?
HADN'T SHE A DOLL?Eikö hänellä ollut nukke?
HADN'T IT A NEST?Eikö sillä ollut pesä?
HADN'T WE A HOUSE?Eikö meillä ollut talo?
HADN'T THEY A GARDEN?Eikö heillä ollut puutarha?

HAD NOT ja HADN'T tarkoittavat samaa

KYMYSYS FUTUURISSA WILL
SHALL I HAVE A CAR?Tuleeko minulla olemaan auto?
WILL YOU HAVE A DOG?Tuleeko sinulla olemaan koira?
WILL HE HAVE A BOOK?Tuleeko hänellä olemaan kirja?
WILL SHE HAVE A DOLL?Tuleeko hänellä olemaan nukke?
WILL IT HAVE A NEST?Tuleeko sillä olemaan pesä?
SHALL WE HAVE A HOUSE?Tuleeko meillä olemaan talo?
WILL THEY HAVE A GARDEN?Tuleeko heillä olemaan puutarha?
KYSYMYS FUTUURISSA KIELTEISESSÄ MUODOSSA WILL
SHALL I NOT HAVE A CAR?Eikö minulla tule olemaan autoa?
WILL YOU NOT HAVE A DOG?Eikö sinulla tule olemaan koiraa?
WILL HE NOT HAVE A BOOK?Eikö hänellä tule olemaan kirjaa?
WILL SHE NOT HAVE A DOLL?Eikö hänellä tule olemaan nukkea?
WILL IT NOT HAVE A NEST?Eikö sillä tule olemaan pesää?
SHALL WE NOT HAVE A HOUSE?Eikö meillä tule olemaan taloa?
WILL THEY NOT HAVE A GARDEN?Eikö heillä tule olemaan puutarhaa?
KYSYMYS FUTUURISSA KIELTEISESSÄ MUODOSSA LYHENTEILLÄ WILL
WON'T I HAVE A CAR?Eikö minulla tule olemaan autoa?
WON'T YOU HAVE A DOG?Eikö sinulla tule olemaan koiraa?
WON'T HE HAVE A BOOK?Eikö hänellä tule olemaan kirjaa?
WON'T SHE HAVE A DOLL?Eikö hänellä tule olemaan nukkea?
WON'T IT HAVE A NEST?Eikö sillä tule olemaan pesää?
WON'T WE HAVE A HOUSE?Eikö meillä tule olemaan taloa?
WON'T THEY HAVE A GARDEN?Eikö heillä tule olemaan puutarhaa?

Verbit olla ja tulla "TO DO - TO BE" olemaan opiskeltiin jo oppitunnilla 8, myös lyhenteiden kanssa. Nyt opettelemme mennyttä muotoa, futuuria ja kysymyksiä lyhenteillä

VERBI OLLA MENNEESSÄ MUODOSSA TO BE
I WAS INTELIGENTMinä olin älykäs
YOU WERE WALKINGSinä kävelit
HE WAS TALKINGHän puhui
SHE WAS SWIMMINGHän ui
IT WAS GOODSe oli hyvä
WE WERE RICHMe olimme rikkaita
THEY WERE WISEHe olivat viisaita
MENNYT MUOTO KIELTEISENÄ
I WAS NOT INTELIGENTEn ollut älykäs
YOU WERE NOT WALKINGSinä et kävellyt
HE WAS NOT TALKINGHän ei puhunut
SHE WAS NOT SWIMMINGHän ei uinut
IT WAS NOT GOOD Se ei ollut hyvä
WE WERE NOT RICH Me emme olleet rikkaita
THEY WERE NOT WISE He eivät olleet viisaita

MENNYT MUOTO KIELTEISENÄ LYHENTEILLÄ
I WASN'T / MINÄ EN OLLUT
YOU WEREN'T / SINÄ ET OLLUT
HE WASN'T / HÄN EI OLLUT
SHE WASN'T / HÄN EI OLLUT
IT WASN'T / SE EI OLLUT
WE WEREN'T / ME EMME OLLEET
THEY WEREN'T / HE EIVÄT OLLEET

FUTUURI
I WILL BE INTELIGENTMINUSTA TULEE ÄLYKÄS
YOU WILL BE WALKINGSINÄ TULET KÄVELEMÄÄN
HE WILL BE TALKINGHÄN TULEE PUHUMAAN
SHE WILL BE SWIMMINGHÄN TULEE UIMAAN
IT WILL BE GOODSE TULEE OLEMAAN HYVÄ
WE WILL BE RICHME TULEMME OLEMAAN RIKKAITA
THEY WILL BE WISEHE TULEVAT OLEMAAN VIISAITA
FUTUURI KIELTEISESSÄ MUODOSSA
I WILL NOT BEMINÄ EN TULE OLEMAAN
YOU WILL NOT BESINÄ ET TULE OLEMAAN
HE WILL NOT BEHÄN EI TULE OLEMAAN
SHE WILL NOT BEHÄN EI TULE OLEMAAN
IT WILL NOT BESE EI TULE OLEMAAN
WE WILL NOT BEME EMME TULE OLEMAAN
THE WILL NOT BEHE EIVÄT TULE OLEMAAN

FUTUURI LYHENTEILLÄ
I'LL BE INTELIGENT / MINÄ TULEN OLEMAAN ÄLYKÄS
YOU'LL BE WALKING / SINÄ TULET KÄVELEMÄÄN
HE'LL BE TALKING / HÄN TULEE PUHUMAAN
SHE'LL BE SWIMMING / HÄN TULEE UIMAAN
IT'LL BE GOOD / SE TULEE OLEMAAN HYVÄ
WE'LL BE RICH / ME TULEMME OLEMAAN RIKKAITA
THEY'LL BE WISE / HE TULEVAT OLEMAAN VIISAITA

FUTUURI KIELTEISESSÄ MUODOSSA KIELTEISENÄ
I WON'T BE / MINÄ EN TULE OLEMAAN
YOU WON'T BE / SINÄ ET TULE OLEMAAN
HE WON'T BE / HÄN EI TULE OLEMAAN
SHE WON'T BE / HÄN EI TULE OLEMAAN
IT WON'T BE / SE EI TULE OLEMAAN
WE WON'T BE / ME EMME TULE OLEMAAN
THEY WON'T BE / HE EIVÄT TULE OLEMAAN

Lyhenteet tarkoittavat samaa, kuin lyhentämättömät.

KYSYMYS PREESENSSISSÄ
AM I INTELIGENT?OLENKO MINÄ ÄLYKÄS?
ABE YOU WALKING? 
IS HE TALKING? 
IS SHE SWIMMING? 
IS IT GOOD? 
ARE WE RICH? 
ARE THEY WISE? 
QUESTION WITH DENIAL / KYSYMYS PREESENSSISSÄ KIELTEISENÄ
AM I NOT INTELIGENT?Enkä minä ole älykäs?
ARE YOU NOT WALKING? 
IS HE NOT TALKING? 
IS SHE NOT SWIMMING? 
IS IT NOT GOOD? 
ARE WE NOT RICH? 
ARE THEY NOT WISE? 

KYSYMYS KIELTEISESSÄ MUODOSSA
AM I NOT INTELIGENT? / ENKÖ MINÄ OLE ÄLYKÄS?
AREN'T YOU WALKING? / ETKÖ SINÄ KÄVELE?
ISN'T HE TALKING? / EIKÖ HÄN PUHU?
ISN'T SHE SWIMMING? / EIKÖ HÄN UI?
ISN'T IT GOOD? / EIKÖ SE OLE HYVÄ?
AREN'T WE RICH? / EMMEKÖ ME OLLA RIKKAITA?
AREN'T THEY WISE? / EIVÄTKÖ HE OLE VIISAITA?

Käännös on tarkoitettu opiskelijoille harjoitukseksi